Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття

Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття

Назва:
Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,91 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Плевако Ігор Григорович
УДК 908:328.1(091)(477.82) ”16”
Сеймик Волинського воєводства
у другій половині XVII століття
07.00.01– Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету “Острозька академія”.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
кулаковський Петро Михайлович,
Національний університет
“Острозька академія”, завідувач кафедри міжнародних відносин
і країнознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Брехуненко Віктор Анатолійович,
Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України, завідувач відділу історії
і теорії археографії та споріднених
джерелознавчих дисциплін
кандидат історичних наук, доцент
Заяць Андрій Євгенович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри давньої
історії України та архівознавства
Захист відбудеться 30 жовтня 2007 р. о 15 год. на засіданні спеці-а-лізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 220.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 27 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор історичних наук, професор Сухий О.М.


загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Зародження і розвиток відносин між центральними та локальними органами управління і самоврядування на українських територіях Речі Посполитої, зокрема на Волині, є одним із важливих питань політичної історії України та сусідніх держав, Польщі та Росії. У другій половині XVII ст. у Речі Посполитій, до складу якої входило Волинське воєводство, знизилась роль сейму, послабився вплив центральної влади і стало актуальним вирішенням важливих завдань у військовій та податковій сфері, що було прерогативою шляхти і її органів самоуправління – сеймиків. Небезпідставно цей період називають часом “сеймикових правлінь”.
Внаслідок військово-політичних колізій другої половини XVII ст., етнічні укра-їнські території потерпали від військових кампаній, що велися у різних союзницьких комбінаціях Військом Запорозьким, Швецією, Московією, Портою, Річчю Посполитою і її власним (польським) конфедерацьким військом. Території Київ-ського, Чернігівського, Брацлавського, Подільського воєводств опинилися поза межами Речі Посполитої. Волинське ж – залишалось у межах Польського королівства, більшість шляхти не зазнала майнового знищення і мала змогу вести повноцінну політику. Якщо завдяки численним дослідженням позиція шляхти інших воєводств Речі Посполитої, є відомою, то вимоги волинської шляхти розглядалися в літературі опосередковано. Поза увагою залишились питання оборони, стягнення податків, формування політичної культури і громадянської свідомості, релігійної позиції волинської шляхти тощо. Саме на сеймику Волинського воєводства розпочинали кар’єру ряд представників знаних волинських родів Вишневецьких, Четвертинських, Ледуховських, Вільгорських, Гулевичів, заслугами яких пишається польська історія, однак майже повністю замовчує вітчизняна. Шляхетські сеймики як нижча ланка парламентської системи в цілому мали значний вплив на політичне та економічне життя Речі Посполитої. Тому волинський сеймик є важливою інституцією, що сприяла розвитку українського регіоналізму, парламента-ризму, місцевого самоуправління, а його діяльність вимагає цілісного дослідження.
Зв’язок роботи із науковими програмами. Обрана для дисертаційної роботи тема по-в’язана із основним напрямом наукових досліджень кафедри історії Національного уні-верситету “Острозька академія”: “Актуальні питання історії та історіо-графії модерної доби”.
Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні сеймика Волинського во-є-водства у другій половині XVII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок