Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва:
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,03 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ПЕТРУШЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 658.012.32:502.13/15
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Лук’янихіна Олена Анатоліївна,
Сумський державний університет, доцент кафедри управління.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Соколов Микола Олександрович,
Сумський національний аграрний університет, проректор з науково-педагогічної роботи та економічних питань;
кандидат економічних наук
Караєва Наталія Веніамінівна,
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”,
доцент кафедри автоматизації і проектування енергетичних процесів і систем.
Захист відбудеться “11” грудня 2007 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-209.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий “10” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В. Сабадаш
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України залишається невирішеним ряд питань у сфері управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища. Недостатньо дослідженими є мотиваційні процеси в системі управління підприємством, спрямовані на прийняття та реалізацію комплексних еколого-економічних рішень. Існує необхідність обґрунтування та впровадження мотиваційного інструментарію, що враховує та оптимізує як економічну, так і адміністративно-правову та соціально-психологічну сторони екологічно орієнтованого управління підприємством в єдиній синергетичній системі та має на меті ефективне використання трудового потенціалу в еколого-економічній діяльності підприємства.
У фундаментальних працях вітчизняних вчених, зокрема О.Ф. Балацького, П.П. Борщевського, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, С.М. Ілляшенка, Л.Г. Мельника, Я.Б. Олійника, В.О. Паламарчука, Ю.І. Стадницького, В.М. Степанова, В.М. Трегобчука, С.К. Харічкова, В.Я. Шевчука та інших, досить ґрунтовно досліджені питання теорії та методології формування системи еколого-економічних відносин, розроблені основні положення економічного механізму управління природокористуванням на макро- та мікрорівнях, вирішений ряд практичних питань екологічного менеджменту, що стосуються, зокрема, проблеми мотивації еколого-економічної діяльності на підприємстві.
Разом з тим в умовах переходу суспільних відносин до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку та ринкових особливостей господарювання об’єктивно виникає потреба в подальшому розвитку мотиваційної функції екологічно орієнтованого управління зовнішніми та внутрішніми чинниками підприємства і насамперед у формуванні та економічному обґрунтуванні системи мотиваторів еколого-релевантної діяльності персоналу.
З огляду на вищенаведене актуальність теми дисертаційного дослідження полягає в об’єктивній необхідності вдосконалення системи управління підприємством, орієнтованої на вироблення та впровадження мотиваційного інструментарію вирішення еколого-економічних проблем, зокрема: формування внутрішніх і зовнішніх передумов забезпечення практичної реалізації мотиваційних інструментів екологоорієнтованого управління, екологізації свідомості та визначення значущості екологічних потреб і мотивів персоналу організації в досягненні економічних цілей підприємства, дослідження економіко-синергетичних підходів до екологізації організаційної культури, формування та реалізації соціально-психологічних методів екоменеджменту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок