Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості

соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості

Назва:
соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,16 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Гнибіденко Олег Іванович
удк 331.522.4:314
соціально-економічний механізм
ефективного використання та розвитку
трудового потенціалу промисловості
Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Семикіна Марина Валентинівна,
Кіровоградський національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України, професор кафедри
економіки та організації виробництва.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук Макарова Олена Володимирівна, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, заступник директора з наукової роботи;
кандидат економічних наук Петрова Тетяна Павлівна, Міністерство праці та соціальної політики України, начальник управління політики зайнятості та трудової міграції.
Захист відбудеться 25 лютого 2008 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “24” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук Чукаєва І.К.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Поступальний розвиток українського суспільства у ХХІ столітті вирішальною мірою буде визначатися якісними та структурними зрушеннями у вітчизняній економіці, підвищенням продуктивності людської праці на основі піднесення ролі науки й новітніх знань, зростання конкурентоспроможності робочої сили. При цьому важливим індикатором глибини ринкових перетворень, їх соціальної спрямованості слугуватиме стан трудового потенціалу, ефективність його використання й розвитку у галузях економіки, зокрема, у промисловості, яка є місцем прикладання трудових зусиль п’ятої частини зайнятого населення країни.
Аналіз сучасних реалій соціально-економічного розвитку України засвідчує наявність глибокого протиріччя між потребами прискорення економічного зростання і можливостями таких зрушень з огляду на погіршення кількісно-якісних характеристик трудового потенціалу промисловості, незадовільний стан його формування та реалізації упродовж всеохоплюючої кризи 90-х років та на початку нового століття. Існування вимушеної неповної зайнятості, заборгованість з виплат заробітної плати, недовикористання робочого часу, недосконалість соціально-економічних важелів дотримання трудових прав і соціальних гарантій призводять до зниження продуктивності праці, зростання рівня виробничого травматизму і захворюваності, соціальної незахищеності багатьох осіб, які працюють у промисловому секторі економіки України. Виникла нагальна потреба у науковому пошуку шляхів вдосконалення соціально-економічного механізму використання та розвитку трудового потенціалу промисловості.
Теоретико-методологічну базу сучасних уявлень про можливості відтворення й використання трудового потенціалу було закладено за часів існування централізованої планової економіки у працях С.Струмиліна, М.Соніна, Є. Манєвича, Є.Антосенкова, Ф.Волкова, Л.Данилова, Т.Заславської, О.Котляра, І.Маслової, А.Панкратова, Р.Колосової та ін. Серед українських дослідників вагомий внесок у вивчення цієї багатогранної проблеми належить О.Амоші, С.Бандуру, Д.Богині, І.Бондар, І.Гнибіденку, О.Грішновій, Б.Данилишину, М.Долішньому, Т.Заяць, С.Злупку, А.Колоту, В.Куценко, Е.Лібановій, О.Новіковій, В.Онікієнку, В.Приймаку, С.Пирожкову В.Стешенко, Л.Семів, М.Семикіній, А. Чухно, Л.Шаульській, Л.Шевчук та іншим.
Водночас, незважаючи на значне коло досліджень, можна з впевненістю стверджувати, що поки не створено дієвого механізму ефективного використання та розвитку трудового потенціалу в Україні загалом і в промисловості зокрема.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок