Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації

Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації

Назва:
Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,23 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Слухай Сергій Васильович
УДК 330.117:336.13
Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації
08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економічної теорії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Базилевич Віктор Дмитрович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка,
завідувач кафедри економічної теорії,
декан економічного факультету
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гаврилюк Олег Вікторович,
Інститут світової економіки та міжнародних
відносин НАН України,
провідний науковий співробітник;
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
Задоя Анатолій Олександрович,
Дніпропетровський університет економіки і права,
ректор;
доктор економічних наук, професор,
Нікіфоров Петро Опанасович,
Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича,
завідувач кафедри фінансів
Провідна установа: Інститут економічного прогнозування
НАН України, відділ економічної теорії, м. Київ.
Захист відбудеться 28 ;жовтня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: Київ 03022, вул. Васильківська, 90а, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою: Київ
01033, вул. Володимирська, 58, кімн. 12.
Автореферат розісланий 26 вересня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 І.І.Мазур
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Гармонізація інтересів суб’єктів фінансових відносин у секторі суспільного управління (далі ССУ) має значний вплив на забезпечення стабільного та динамічного розвитку суспільства; це особливо важливо для трансформаційних країн, у тому числі України, яка знаходиться в процесі пошуку шляхів підвищення ефективності управління суспільством. Важливе місце серед засобів досягнення цієї мети посідає налагодження системи фінансових потоків всередині ССУ, – адже ці відносини відіграють ключову роль у забезпеченні динаміки суспільного розвитку, фінансових підвалин самоврядування та механізмів вирівнювання фінансового забезпечення окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Однією з центральних проблем функціонування міжурядових фінансових відносин (далі МФВ) є надання державою субнаціональним урядам (далі СНУ) трансфертів з метою забезпечення населення суспільними послугами.
Чільне місце в дослідженнях МФВ та міжурядових трансфертів (далі МТ) займає з’ясування того, як отримання трансфертів впливає на поведінку СНУ. Це питання має не лише теоретичне, а й чисто практичне значення, тому що від реакції одержувачів на трансферти залежить ефективність трансфертної політики держави.
Нового акценту теоретичним дослідженням з даної проблематики надали радикальні соціально-економічні зміни, які відбулися в країнах колишнього Радянського Союзу та Східної Європи, і які поставили питання про розбудову принципово нової системи МФВ, наближеною до потреб ринкової економіки. Проведення реформ у цих країнах стикається зі значними труднощами, а процеси трансформації МФВ все ще залишаються недостатньо дослідженими, незважаючи на те, що в останні роки значно зросла інтенсивність студій з даних питань.
В Україні дана проблематика, попри її велике суспільне значення, тільки зараз стає обєктом інтенсивного наукового пошуку. Відставання у сфері теоретичної розробки проблем МФВ та МТ як їх складової частини в Україні може бути пояснене дією ряду чинників. Серед них варто відзначити невирішеність низки принципових питань: до цього часу без суттєвого поступу точаться дискусії щодо ролі держави в економіці, змісту та функцій суспільних фінансів, федералізації української держави, адекватності її адміністративно-територіального поділу; існує певна невизначеність щодо розподілу функцій між урядами різних рівнів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок