Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами

Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами

Назва:
Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,18 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
інститут мікробіології та ІМУНОЛОГІЇ ім. І.І.Мечнікова
АМН України
АБУ Асад Фуад
УДК 615.33;615.28+547.541.521+547.269.752.1
Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами
03.00.07 – Мікробіологія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Харків– 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній фармацевтичній академії України.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор, академік АНТК України, Дикий Ігор Леонідович,
Національна фарма-цевтична академія України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Офіційні опоненти:  доктор медичних наук, професор Мінухін Вале-рій Володимирович, Харківський державний медичний університет, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
доктор біологічних наук, професор Руденко Ада Вікторівна, Український НДІ урології та нефрології АМН України, завідувач відділу.
Провідна установа: Київський науково-дослідний інститут епідеміоло-гії та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського МОЗ України.
Захист відбудеться “ 28 ” травня 2001 р. о 1100 годині на засі-дан-ні спеціалізованої вченої ради Д 02.41.01 при Інституті мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова АМН України (61057, м.Харків, МСП, вул. Пушкінська, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова АМН України (61057, м.Харків, МСП, вул. Пушкінська, 14).
Автореферат розісланий “28 ” квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.Ю.Кучма
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На фоні зростаючої частоти побічних ефектів від клінічного застосування антибіотиків та прогресивного розповсюд-жен-ня антибіотикорезистентних штамів патогенних мікроорганізмів од-ним з перспективних напрямків удосконалення та розвитку сучасної анти-бактеріальної хіміотерапії визнано поступове впро-вадження в медичну практику нових поколінь антисептиків та створення на їх тлі комплексних препаратів з композиційним використанням в їх складі антибіотиків та/або сульфаніламідів з урахування встановленого між ними синергізму антимікробних властивостей.
Сумісне використання синергідних за антимікробними власти-вос-тями антисептиків, антибіотиків і сульфаніламідів в єдиній лікарській формі або в комплексній схемі лікування дозволяє прогнозувати оптимі-зацію їхнього сумаційного хіміотерапевтичного індексу за рахунок перегляду вихідних терапевтичних дозувань, підвищити бактерицидний потенціал та досягти пов'язаного з цим зниження або втрати селектив-ного потенціалу у формуванні лікарськостійких штамів мікроорганізмів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ція виконана відповідно до комплексної програми Національної фармацевтичної академії України “Створення нових лікарських препаратів на тлі рослинної та природної сировини” (держреєстрація № 1980007008).
Мета і задачі дослідження. На підставі співставлення хімічної структури, механізмів дії та спектрів антимікробної активності визна-чити параметри синергідної взаємодії поміж антисептиками, антибіоти-ка-ми і сульфаніламідами, встановити їх раціональні сполучення та хіміотера-певтичну ефективність при експериментальній гнійно-запальній інфекції.
Для досягнення поставленої мети визначені до вирішення наступні задачі:
1. Встановити рівень, спектр та дозозалежне співвідношення вихід-них бактерицидних і бактеріостатичних властивостей у дослід-жених антисептиків, антибіотиків і сульфаніламідів.
2. Провести співставлення особливостей хімічної структури поміж порівнюваними антисептиками, антибіотиками і сульфаніламідами, визначити в структурі препаратів групування та радикали, що визна-чають їх антимікробну активність.
3. Обґрунтувати параметри синергідної взаємодії поміж порівню-ва-ними препаратами з урахуванням різнопланової сумісності меха-нізмів їх дії на мікробну клітину.
4. В попарному співставленні з антисептиками встановити синер-гідні їм за рівнями, спектрами і показниками бактерицидної активності антибіотики і сульфаніламіди.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Мікробіологічне ОБҐРУНТУВАННЯ комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламідами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок