Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРЕМНIЙОРГАНIЧНI ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНI ПОКРИТТЯ НА ОСНОВI КАОЛIНУ

КРЕМНIЙОРГАНIЧНI ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНI ПОКРИТТЯ НА ОСНОВI КАОЛIНУ

Назва:
КРЕМНIЙОРГАНIЧНI ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНI ПОКРИТТЯ НА ОСНОВI КАОЛIНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,09 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
БОНДАРЕНКО ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
УДК 667.657 : 678.046.3 : 678.84
КРЕМНIЙОРГАНIЧНI ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНI ПОКРИТТЯ НА ОСНОВI КАОЛIНУ
Спеціальність 05.17.11 - Технологiя тугоплавких неметалiчних матерiалiв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
 
Київ – 2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Нацiональному технiчному унiверситетi України “Київський полiтехнiчний iнститут”, Міністерство освіти і науки України, кафедра хімічної технології в’яжучих, полімерних і композиційних матеріалів.
Науковий керiвник: доктор технiчних наук, професор,
академік АІН України, лауреат Державної премії УРСР
Свiдерський Валентин Анатолiйович,
Нацiональний технiчний унiверситет України
“Київський полiтехнiчний iнститут”,
завiдувач кафедри хiмiчної технологiї
композицiйних матерiалiв
Офiцiйнi опоненти:
доктор технiчних наук, професор Ємельянов Борис Михайлович,
Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури, завiдувач кафедри хiмiї
доктор технiчних наук, доцент Мережко Нiна Василiвна,
Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет,
доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарiв
Провiдна установа:
Iнститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
Захист вiдбудеться “ 9 ” червня 2003 р. о 1430 годині на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.002.05 в Нацiональному технiчному унiверситетi України “КПI” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 21, ауд. 209.
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi Нацiонального технiчного унiверситету України “КПI” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.
Автореферат розiсланий “5 ” травня 2003 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат технiчних наук, професор Круглицька В.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На даний час надзвичайно гостро постає проблема отримання активних бiлих наповнювачiв для лакофарбових матерiалiв рiзного функцiонального призначення. В зв’язку з цим, увагу привертають широко розповсюджені на Україні каоліни - матеріали, що мають цінні властивості: високі хімічну стійкість, дисперсність, змочування водою й органічними сполуками. Обмежує використання каолiнiв в складах лакофарбових матерiалiв, особливо в базових емалях свiтлого колiру, невисока бiлизна данних наповнювачiв. Одним iз шляхів підвищення бiлизни є метод термоактивацiї вiтчизняних каолiнiв. Однак, використання методу термоактивацiї стримується відсутністю науково обгрунтованих досліджень, стосовно змiн оптичних, а також фiзико-хiмiчних властивостей поверхні каолiнiв в процесi термообробки.
Залишається вiдкритим питання механізму взаємодiї каолiнiв iз плiвкоутворювачами рiзної хiмiчної природи, зокрема поліорганосилоксанами. Серед існуючих захисних лакофарбових покриттiв, значна частина припадає на матеріали, в яких використовуються кремнійорганічні плiвкоутворювачі. Каоліни та кремнійорганічнi зв'язуючi мають подібну хімічну будову, що може забезпечити необхідну взаємодію між ними та задовіль-ний рівень експлуатаційних властивостей композицiйних лакофарбових матеріалів.
Отже, поєднання в одній системі каолінових наповнювачів і кремнійорганічних зв'язуючих може бути перспективним для зниження собівартості базових захисно-декоративних покриттiв, підвищення їх фізико-хімічних властивостей, розширення галузей використання каолінів.
Сказане вище обумовило напрямки проведення досліджень даної дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-технічних робіт теми 05.03/01109 “Розробка технології отримання силікат-полімерних і оксидоелементоорганічних композиційних матеріалів та покриттів для хімічної, харчової промисловості та машинобудування” (договір 2/434-97, Наказ Міністерства освіти і науки України № 69 від 11.03.98 р.) у рамках пріоритетного напряму “Нові речовини та матеріали” Нацiонального технiчного унiверситету України “Київський полiтехнiчний iнститут”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КРЕМНIЙОРГАНIЧНI ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНI ПОКРИТТЯ НА ОСНОВI КАОЛIНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок