Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Автоматизація розв’язання просторових задач з неповними даними

Автоматизація розв’язання просторових задач з неповними даними

Назва:
Автоматизація розв’язання просторових задач з неповними даними
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,39 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
БОГАЄНКО Всеволод Олександрович
УДК 517.9:519.6
Автоматизація розв’язання просторових
задач з неповними даними
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Скопецький Василь Васильович,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, завідувач відділу.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Перевозчикова Ольга Леонідівна,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, завідуюча відділом,
кандидат технічних наук
Ігнатенко Петро Петрович,
Інститут програмних систем НАН України,
завідувач відділу.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.
Захист відбудеться 23.06.2006 р., о (об) _14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 при Інституті кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України за адресою:
03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий 20.05.2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Актуальність математичного моде-лювання складних екологічних процесів викликана потребою вирішення великої кількості проблем пов’язаних з забрудненням навколишнього сере-довища. Для ефективного вирішення проблем охорони та раціонального використання природних ресурсів особливого значення набуває розробка методів дослідження процесів міграції забруднень. Основи теорії міграції викладені в численних наукових роботах, зокрема у працях М.М. Біляєва, М.Є. Берлянда, Ф.М. Бочевера, М.М. Верігіна, О.М. Глобуса, О.В. Ликова, Л. Лукнера, В.І. Лялька, Г.І. Марчука, Ф. Мезінгера, А.Ю. Орадовської, П. Роуча, Р. Скорера, А.Ф. Чудновського, які розробили фізичні моделі та сформулювали й обґрунтували основні математичні моделі цих процесів.
Заслуговують уваги проблеми розв’язання обернених задач, які в багатьох випадках, зводяться до задач керування динамічними об’єктами з розподіленими параметрами. Питання побудови та дослідження розв’язків задач керування системами такого типу висвітлені, зокрема, в працях Б.М. Бублика, А.Г. Бутковського, В.С. Дейнеки, М.Ф. Кириченка, К.А. Лур’є, С.І. Ляшка, О.Г. Наконечного, Ю.І. Самойленка, І.В. Сергієнка, В.В. Скопецького, В.А. Стояна та інших. Одна з відомих загальних методик розв’язання таких задач розроблена В.В. Скопецьким, В.А. Стояном та Ю.Г. Кривоносом має в основі узагальнені М.Ф. Кириченком класичні результати лінійної алгебри та ідеї символічного методу Лур’є.
Розв’язанню цих та деяких пов’язаних з ними питань присвячена дана дисертаційна робота. Зокрема, методологія В.В. Скопецького, В.А. Стояна та Ю.Г. Кривоноса поширена на прямі та обернені задачі математичного моделювання стаціонарних процесів у довільних просторових областях. Розроблено та практично реалізоване програмно-алгоритмічне забезпечення для розв’язування цих задач.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі “Математичних систем моделювання проблем екології і енергетики” Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за пері-од 2002 – 2005 рр. Частина наукових та практичних результатів отримана в рамках виконання:
- проекту 01.07/0005 “Розробка математичних методів та інформа-ційних технологій моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами” Міносвіти і науки України (2001 – 2005 рр.).
- держбюджетної теми В.Ф.К.175.10 „Розроблення високо-ефектив-них інформаційних технологій прогнозу та розпізнавання ситуацій в систе-мах прийняття рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Автоматизація розв’язання просторових задач з неповними даними

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок