Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> неолІт волинІ

неолІт волинІ

Назва:
неолІт волинІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,74 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬнА АкадемІЯ наук УкраЇни
Інститут археологІЇ
ОхрІменко Григорій Васильович
УДК 903’12 (477,5) “632”
неолІт волинІ
Історичні науки – 07.00.04 – археологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КиЇв - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті археології НАН України
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Телегін Дмитро Якович.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, завідувач відділом
археології Інституту українознавства ім.Крип’якевича НАН України
Мацкевий Леонід Георгієвич.
кандидат історичних наук, завідуюча відділом Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК
Титова Олена Миколаївна.
Провідна установа Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, кафедра археології та етнології України,
Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться 28 жовтня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті археології Національної Академії Наук України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту археології НАН України.
Автореферат розісланий 12 вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Петрашенко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. На північному заході України в епоху неоліту проживали дві вели-кі групи населення, які довгий час були сусідами, мали дуже різне етнічне та антропологічне походження і відрізнялися за складом матеріальної, духовної культур. Це були носії дунайської та волинської неолітичних культур. Існування поряд представників двох великих етноспільнот (етнокультурних масивів): 1) прийшлого рільничо-скотарського та 2) аборигенного “лісового” неоліту, напевно, призводило до взаємовпливів та запозичень. Їх контакти перш за все позначилися в поширенні рільничого досвіду вглиб Полісся. В той час як буго-дністровська, дніпро-донецька (в Подніпров’ї), ні-манська, східнополіська культури вивчені краще, неоліт Во-лині та Волинського Полісся був відомий лише з нечисленних неопублікованих матеріалів. Матеріальна специфіка, складові господарства, пері-оди перебування культури лінійно-стрічкової кераміки на Волині та во-линської неолітичної на Поліссі залишалися невідомими. Протягом 20 років автор відкрив і дослідив на Волині велику кількість неолітичних пам’яток. Введення в науковий обіг та інтерпретація цих матеріалів – актуальне завдання, яке вирішується в даній роботі.
Вивченню залишків матеріальної культури населення Волині та Волинського Полісся, їх стосункам присвячена праця, яка пропонується як кандидатська дисертація.
Неоліт --– виключно важлива епоха в пер-вісній історії людства. Він характеризується значними змінами в економіці, духовній культурі. Перехід від привласнюючих до відтворюючих видів господарювання -– рільництва та скотарства – становить сенс палеоекономічних змін, які отримали назву аграрної або неолітичної революції. Швидкість переходу до нових форм господарювання залежала від близькості культурних центрів, інтенсивності міграційних процесів, особливостей ґрунтів, при-родних ресурсів в цілому. Віддалені від центрів неолітизації райони Полісся з бідними піщаними ґрунтами певний час залишалися на попередніх позиці-ях привласнюючого господарства. Тут ще довго домінували мисливство, ри-бальство, збиральництво. Господарські новації хоч ставали їм відомі і були спроби заняття рільництвом, не могли розвинутися до кінця енеоліту. Родючі ж лесові ґрунти Волинської височини стали ареною за-селення мігруючих з південного заходу носіїв дунайської культури (інша назва – культура лінійно-стрічкової кераміки), які були першими класичними рільниками та скотарями на те-ренах України.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є: 1) вивчення матеріальної культури населення з лінійно-стрічковою керамікою, особливостей кре-м’яних, керамічних, кістяних виробів, жител, їх регіональної специ-фіки у порівнянні з виробами та житлами сусідніх територій – Польщі, Подністров’я, визначення періодів та часових меж існування поселень культури лінійно-стрічкової кера-міки Волині; 2) вивчення матеріально-культурної специфіки населення Волинського Полісся з гребінцево-накольчатою керамікою: крем’яної індустрії (її мезолітичної підоснови), кераміки, житлобудівництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: неолІт волинІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок