Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”)

Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”)

Назва:
Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,94 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Божко Галина Павлівна
УДК 81’271=161.1
Мовленнєві тактики в репертуарі
російської мовної особистості
(на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”)
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Снитко Олена Степанівна,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник директора,
кафедра російської мови, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Мусієнко Валентина Павлівна,
Черкаський державний університет імені Б.Хмельницького,
кафедра загального та російського мовознавства, завідувач кафедри;
кандидат філологічних наук, доцент
Ганиш Едит Генадіївна,
Київський університет економіки і технологій транспорту,
кафедра української та іноземних мов, завідувач кафедри.
Провідна установа – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К. Винниченка,
кафедра загального та російського мовознавства.
Захист відбудеться “21” листопада 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ім. М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Киів, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розіслано “20” жовтня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Медведєва
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Дослідження мови крізь призму користувача-мовця з урахуванням його світогляду притаманний антропоцентричному напрямку мовознавства (Н.Д. Арутюнова, Ю.М.Караулов, О.С. Снитко, І.П. Сусов). Такий підхід дозволяє глибше розкрити особливості процесу розгортання вербальної комунікації, виявити складну систему чинників, які відіграють важливу роль в існуванні такого складного інтеракціонального феномена соціального буття, як спілкування.
Вітчизняні та зарубіжні мовознавці зробили значний внесок у розгляд питань, пов’язаних з комунікацією, зокрема в таких напрямках, як: теорія мовленнєвих актів (Дж.Л. Остін, Дж.Р. Серль, Р. Столнейкер, П. Грайс), прагмалінгвістика (Н.Д.Арутюнова, Л.Є. Найдич, О.В. Падучєва, І.П.Сусов, Г.Г. Почепцов), лінгвокраїнознавство (Є.М. Верещагін, В.Т. Костомаров), психологія мови (Л.С. Виготський, О.О. Леонтьєв), теорія етикету (Н.І.Формановська), теорія пресупозиції (Н.Д. Арутюнова, В.А. Звегінцев, К.А. Долінін), вивчення особливостей розмовного мовленняя та художнього діалогу (О.А. Земська, О.Б.Сиротініна), дослідження невербальних засобів комунікації (А.О.Акішина, С.А.Григорьєва, І.Н.Горєлов, Г.Є.Крейдлін, В.О.Лабунська). Розрізнені дані наукових студій, що межують з лінгвопрагматичними, є теоретико-методологічним підґрунтям комплексного аналізу конкретного типу комунікативної ситуації. У реферованій дисертації вперше здійснюється дослідження функціонування мовленнєвих тактик (МТ) в комунікативній ситуації (КС) „примирення” в російському мовному спілкуванні. Актуальність дисертаційної роботи зумовлюється загальним інтересом сучасних лінгвістів до вивчення мовленнєвої поведінки національної мовної особистості з урахуванням соціально-психологічних, етнічних настанов крізь призму вербальних і невербальних засобів спілкування.
Мета дослідження – комплексне вивчення прагмалінгвістичних особливостей організації мовленнєвих тактик в комунікативній ситуації „примирення” з урахуванням різних факторів мовленнєвого спілкування – пресупозиції, соціальних ролей комунікантів, лексико-синтаксичних засобів, невербальних компонентів комунікації.
Досягнення визначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:
враховуючи особливості прагмалінгвістичного опису мовленнєвої діяльності, проаналізувати комунікативну ситуацію „примирення” з позицій теорії мовленнєвих актів;
подати типологічну характеристику відповідних мовленнєвих тактик з огляду на взаємодію мови і культури;
розглянути соціально-психологічні особливості комунікативних ситуацій „примирення”;
виявити лексико-синтаксичні особливості мовленнєвих актів досліджуваної комунікативної ситуації;
здійснити аналіз невербальних компонентів спілкування в ситуації примирення з огляду на особливості жестів, міміки, просодики та інших засобів вираження емоцій, а також з урахуванням соціальних ролей комунікантів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації „примирення”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок