Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Назва:
КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,37 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І
РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
СИВАК Любов Андріївна
УДК 616-001.26-06+616-087+612.014.481:612.017.1
КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
14.01.07 — онкологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України та в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.
Науковий керівник - доктор медичних наук, професор
Клименко Віктор Іванович,
завідувач відділу гематології Інституту клінічної
радіології Наукового центру радіаційної медицини
АМН України, м.Київ.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Глузман Даніїл Фішелевич,
завідувач відділу імуноцитохімії
Інституту експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
м.Київ;
 
доктор медичних наук, професор
Логінський Володимир Євстахович,
заступник директора з наукової роботи
Інституту патології крові та трансфузійної
медицини АМН України, м. Львів.
 
Провідна установа – Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
кафедра онкології, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться 25 жовтня 2000 р. о 13 год.30 хв.на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України.
Автореферат розісланий 14 вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук Н.В. Бородай
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до опромінення значного контингенту населення України. Одним із стохастичних ефектів іонізуючого випромінювання, як відомо, є розвиток гострого лейкозу (ГЛ) (V.E. Archer, 1977; Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин, 1989; Д. Гофман, 1995). Дані літератури в основному присвячені епідеміологічним дослідженням захворюваності на лейкоз осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання (I.Shigematsu et al., 1995; H. Zeeb, M. Blettner, 1998; М.М. Косенко та співавт., 1999; Л.А. Суворова, 2000). У той же час клінічні та цитологічні особливості гострого лейкозу у осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, вивчені недостатньо. А.Ф. Романова та співавт. (1995) спостерігали більш агресивний перебіг гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ) з гіперпластичним синдромом, який супроводжувався вираженим порушенням протеїногенної та ліпідної функцій печінки. А.І. Коваль та співавт. (1998) відмічали у хворих на гострий мієлоїдний лейкоз більш глибокі зміни структури кісткового мозку.
Однак залишаються невирішеними питання про особливості клінічного перебігу гострого лейкозу, морфологічні та цитохімічні характеристики бластних клітин та інших елементів гемопоезу, відповідь на цитостатичну терапію та тривалість життя хворих, які до розвитку захворювання зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС. Проведення таких досліджень є актуальним, оскільки дозволить виявити особливості клінічного перебігу гострого лейкозу, висвітлити деякі питання патогенезу захворювання, прогнозувати відповідь на сучасні програми цитостатичного лікування, визначити критерії для виділення груп ризику щодо розвитку онкогематологічних захворювань у опромінених осіб.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі гематології Інституту клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України та на кафедрі гематології і трансфузіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України згідно з планами науково-дослідних робіт за темами: "Вивчення механізмів розвитку та розроблення критеріїв ранньої діагностики гострої та хронічної лейкемії у осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи" (реєстраційний номер 096 U 010196), "Вивчення особливостей перебігу та лікування різних форм мієлодиспластичного синдрому та лейкемії у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період" (реєстраційний номер 0199 U 003595) та "Вивчення особливостей перебігу клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями" (реєстраційний номер 0198).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок