Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

Назва:
НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,69 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
БУЛЬБЕНЮК Світлана Степанівна
УДК 316.334.3
НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ
У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Науковий керівник –
доктор політичних наук, професор
ГОРБАТЕНКО Володимир Павлович,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго-манова, професор кафедри політичних наук.
Офіційні опоненти:
доктор політичних наук
ХРАМОВ Василь Олегович,
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України при Міністерстві праці та соціальної політики України, завідувач кафедри державного управління та права
кандидат філософських наук, доцент
ІВАНОВА Наталія Юріївна,
Київський національний економічний університет, доцент кафедри політології і соціології
Провідна установа –
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, відділ теоретичних та прикладних проблем політології
Захист відбудеться 25 червня 2004 р. о 15 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Автореферат розіслано 25 травня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор політичних наук В.П. Горбатенко
4 |
Підписано до друку 20.05.2004 р. Зам. № 7/05-2004.
Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60 90/16. Наклад 100 прим.
Видавничий центр Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятиріч перед людством постала проблема докорінної зміни цивілізаційних орієнтирів розвитку. Найрозвинутіші країни світу наприкінці минулого століття в соціально-економічному сенсі перейшли від індустріалізму до пост-індустріалізму, у світоглядному та соціокультурному – від епохи модерну до постмодерну. У посттоталітарних країнах, що характеризуються як суспільства перехідного типу, перед науковцями постала проблема більш докладного вивчення характеру і змісту явищ модернізації і постмодер-нізації, зокрема необхідності теоретично обґрунтованого вибору найбільш оптимальної та ефективної стратегії системної трансформації суспільства.
У дисертаційному дослідженні специфіка проведення модернізаційних перетворень у суспільствах перехідного типу розглядається на основі аналізу десятирічного досвіду здійснення процесів системної трансфор-мації в Україні та Росії. Модернізаційні проекти в обох країнах створю-валися та втілювалися у життя під значним впливом західного досвіду, де свого часу суспільно-політичні перетворення мали органічний, а не навздогінний характер. За цих умов однією з центральних проблем пострадянських суспільств є те, що цінності різних ідеологічних систем при здійсненні реформ протиставляються одна одній при тимчасовій абсолютизації окремої суспільно-політичної та економічної теорії.
Остання за часом хвиля модернізації і в Україні, і у Росії розпочалася в умовах існування стійкого, вкоріненого у масову суспільну свідомість державно-патерналістського комплексу. Тому ринкова соціальна стратифі-кація та ріст потенціалу соціального протесту, зумовлені спробами проведення системних перетворень у пострадянських країнах, постали як фактори соціальної атомізації цих суспільств. Стратегія державного втру-чання в економічні та соціальні процеси, на думку дисертанта, може стати найоптимальнішою моделлю соціального розвитку пострадянських країн.
Сьогодні у пострадянських країнах гостро постають проблеми соці-ального захисту населення, надання державою гарантій громадянам щодо реалізації ними своїх соціальних, політичних та економічних прав.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок