Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,20 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
САЇД МОХАММАД САЇД АБУ АБАХ
УДК 633.11:631.54 (477)
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ
НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор,
член-кореспондент УААН Бобро Михайло Архипович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, завідувач кафедри рослинництва
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Терещенко Юрій Федорович, Уманський державний аграрний університет, професор кафедри рослинництва і кормовиробництва
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Свидинюк Іван Миколайович, Інститут землеробства УААН, завідувач лабораторії інтенсивних технологій вирощування зернових колосових і кукурудзи
Провідна установа - Полтавська державна аграрна академія, Міністерство аграрної політики України
Захист відбудеться “12”січня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “10 ” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема збільшення виробництва високоякісно-го зерна була й залишається головною для всього народногосподарського комплексу України.
Для підвищення врожайності й поліпшення якості зерна застосовується комплекс агротехнічних заходів. Останнім часом у технології вирощування ярої пшениці почали використовувати різноманітні види і форми біопрепара-тів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. У зв'язку з цим виникла необхідність вивчити їх вплив на формування врожаю та якість зерна ярих м'якої й твердої пшениць в умовах східного Лісостепу України.
Особливої уваги заслуговують регулятори росту рослин, що містять хімічні сполуки, які навіть у незначних дозах проявляють високу біологічну активність. Велике значення має також вивчення комплексного впливу біо-препаратів на ріст, розвиток, урожайність і якість зерна ярих м'якої та тве-рдої пшениць.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Експе-риментальні дослідження виконувались автором відповідно до плану кафед-ри рослинництва Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва за темою: „Форму-вання врожаю зернових хлібів, бобових, технічних культур і кормових трав" № держ. реєстрації 010U006662.
Мета і завдання досліджень. Головною метою наших досліджень було вивчення особливостей формування врожаю та ефективності вирощування ярих м'якої і твердої пшениць в умовах східного Лісостепу України з вико-ристанням для обробки насіння біопрепаратів, які мають фунгіцидну та рістактивуючу дії.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
- вивчити ріст, розвиток і формування продуктивності рослин пшениці під дією біопрепаратів та погодних умов;
- визначити особливості формування врожаю, його структури та якості зер-на ярих м'якої і твердої пшениць залежно від погодних умов та біопрепа-ратів;
- вивчити водний режим грунту в період вегетації твердої і м'якої пшениць;
- визначити економічну та енергетичну ефективність вирощування ярої м'якої та ярої твердої пшениць з використанням для обробки насіння біо-препаратів.
Об'єкт дослідження. Процес формування врожаю ярої м'якої і твер-дої пшениці, зокрема виявлення основних біологічних відмінностей, а також вивчення дії біопрепаратів при обробці насіння на продуктивність рослин обох видів пшениць.
Предмет дослідження. Нові сорти ярої м'якої і твердої пшениці у взає-модії з ґрунтово-кліматичними умовами і біопрепаратами для обробки насін-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯРОЇ М’ЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ НА СХОДІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок