Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Назва:
СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,91 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського
ТІМУХІН Єгор Володимирович
УДК 539.26+546.162
СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
02.00.01 - неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі хімії функціональних неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент
ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
АНДРІЙКО Олександр Опанасович,
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
ДОЦЕНКО Володимир Павлович
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, провідний науковий співробітник відділу хімії лантанідів
Захист відбудеться 24.04.2008 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського Національної академії наук України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України (м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86)
Автореферат розісланий 20.03.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, канд. хім. наук Безлуцька І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТИ
Актуальність теми. Одержання й вивчення нових, а також удосконалення оптичних матеріалів, що вже використовуються, є основою науково-технічного прогресу в передових галузях промисловості, зокрема, оптоелектроніки й лазерної техніки.
Як вихідні речовини для створення матеріалів використовуються як прості речовини (Si, Ge і ін.), так і бінарні сполуки типу оксидів, галогенидів, халькогенидів та ін. Фториди ряду металів (MgF2, PbF2, CaF2, Na3AlF6, ScF3, HfF4 і ін.) досить широко застосовують для одержання тонкоплівкових покриттів інтерференційної оптики. Тонкі плівки, отримані з фторидів металів, мають унікальні оптичні властивості: низькі значення показника заломлення в широкій спектральній області (від 0,2 нм до 12 мкм), незначні коефіцієнти розсіювання, а також досить високу кліматичну стійкість в агресивних середовищах. Основним недоліком матеріалів на основі фторидів металів є недостатньо висока механічна міцність одержуваних з них тонкоплівкових покриттів. Це обумовлено двома основними причинами:
– частковим диспропорціонуванням вихідних матеріалів в екстремальних умовах нанесення покриття (висока температура й глибокий вакуум), що призводить до порушення стехіометрії покриття, що утворюється;
– наявністю у вихідному матеріалі кисеньвмісних домішок, що призводить до часткового переходу кисню в поверхневий шар покриття, а також до активної взаємодії домішки з деталями установки для нанесення покриттів і наступного забруднення самого покриття.
У даній дисертаційній роботі досліджено можливість використання фториду європію (III) як легуючої добавки до фторидів металів, які використовують як вихідні матеріали для інтерференційної оптики з метою поліпшення їх оптичних і експлуатаційних властивостей. Фторид європію (III) може виступати «м'яким» дофторуючим агентом завдяки частковому диспропорціонуванню з виділенням фтору й переходом у двовалентний стан в умовах нанесення покриттів, а також зв'язувати кисеньвмісні домішки в менш активну форму різних оксофторидів європію (III).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота пов'язана із науково-дослідними роботами відділу хімії у функціональних неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України: «Дослідження закономірностей зміни ступеня окиснення лантанідів у складних оксидах і фторидах елементів ІІ-ІІІ груп з метою оптимізації складу нових плівкоутворюючих і сцинтиляційних матеріалів» 0104U002201 (2004-2006); «Дослідження впливу лігандного оточення на оптичні властивості різнометальних сполук рідкісноземельних елементів» 0107U001296 (2007-2009); «Структурно-функціональні дослідження біологічно активних речовин, каталітичних систем та матеріалів для оптоелектроніки» 0107U001300 (2007-2011).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок