Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз)

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз)

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,65 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
У другому підрозділі першого розділу «Механізми процесу соціалізац
ії» автор розкриває сутність процесу соціалізації з позиції особистіс
ної та суспільної перспективи, основне функціональне її призначення, ве
лика увага приділяється аналізу основних механіз


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВЛАСЕНКО Федір Павлович
УДК 141.7:316.61
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
(соціально-філософський аналіз)
Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
КИЇВ-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії гуманітарних
наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник - кандидат філософських наук, доцент
ПРИЯТЕЛЬЧУК Анатолій Олексійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри
філософії гуманітарних наук.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
БАРАНІВСЬКИЙ Василь Федорович,
Український державний університет фінансів
та міжнародної торгівлі, завідувач кафедри
філософії та гуманітарних дисциплін;
кандидат філософських наук
НАДОЛЬНИЙ Микола Іванович,
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України,
старший науковий співробітник
відділу соціальної філософії.
Захист відбудеться "25" лютого 2008 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17
у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
імені М.О. Максимовича Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № .
Автореферат розісланий "_24__" січня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Шашкова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У цивілізаційному поступі країн світу відбуваються значні зміни у розвитку інформаційних технологій, які суттєво впливають на всі сфери функціонування суспільства, соціальні інститути, діяльність суб’єктів соціальної взаємодії, що створює нові умови для творчої самореалізації особистості й одночасно висуває низку вимог до її формування і розвитку. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження всього комплексу змін, якими характеризується процес соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства і виявлення основних чинників, які визначають становлення нового соціального типу особистості – активного учасника розвитку сучасної цивілізації.
Інформаційні технології, які інтенсивно впроваджуються в різні сфери життя, сприяють зближенню багатьох видів і форм соціальної діяльності, висувають перед кожною людиною завдання навчитися творчо застосовувати основні принципи освоєння світу. Це ставить ряд вимог до процесу соціалізації індивіда, оскільки сучасна соціокультурна ситуація вимагає розглядати його в контексті загальних закономірностей соціально-історичного розвитку.
Отже, актуальність теми дослідження визначається потребами соціальної практики, які зумовлюють необхідність формування особистості, риси якої відповідали б вимогам сучасного інформаційного суспільства, що сприятиме його становленню в Україні.
Дослідження процесу соціалізації індивіда в умовах соціальних змін привертає інтерес різних наукових шкіл і напрямків в сучасному суспільствознавстві. Специфіка вивчення даної проблеми полягає в тому, що ці дослідження не мають комплексного характеру, хоча і розглядають означений процес з різних точок зору. Серед філософських підходів, які актуалізували цю проблему, можна виокремити екзистенціалізм (Ж-П. Сартр, К. Ясперс), де соціалізація зводиться до соціальних ролей, що протистоять сутності людини; концепцію „масової людини” Х. Ортеги-і-Гассета, що розкриває соціально-психологічний тип людини натовпу; Франкфуртську філософську школу (Г. Маркузе, Е. Фромм, Ю. Хабермас), що досліджує співвідношення загальнолюдського, соціального та індивідуального.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок