Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ

Назва:
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,99 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ім. С.П. ТИМОШЕНКА
Пузирьов Сергій Володимирович
УДК 539.3
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в:
Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України;
Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Будак Валерій Дмитрович,
ректор Миколаївського державного університету імені
В.О. Сухомлинського.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Карнаухов Василь Гаврилович,
завідувач відділу термопружності
Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка
НАН України;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Куценко Олексій Григорович,
доцент кафедри механіки суцільних середовищ
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка;
Провідна установа: Інститут прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Захист відбудеться “12” червня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01 Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Нестерова, 3.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України за адресою: 03057, м. Київ-57,
вул. Нестерова, 3.
Автореферат розісланий “10” травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.166.01
доктор фізико-математичних наук О.П. Жук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тонкі пружні пластини та оболонки знаходять широке застосування в авіабудуванні, кораблебудуванні, космічній техніці, цивільному та промисловому будівництві та інших галузях промисловості. При дослідженні міцності та надійності оболонкових конструкцій дуже важливо отримати інформацію про їхні динамічні характеристики, зокрема про частоти та форми вільних коливань. Одним з важливих факторів при визначенні динамічної поведінки вказаних механічних систем є врахування змінної товщини оболонки, оскільки часто необхідно вибрати раціональні параметри деформативності конструкції не змінюючи її ваги. В багатьох випадках матеріали механічних об’єктів, що розглядаються, є анізотропними, що зумовлено широким застосуванням композитних матеріалів при проектуванні та створенні оболонкових елементів конструкцій.
На даний час було проведено широке дослідження динамічних характеристик ізотропних та ортотропних оболонок сталої товщини. У випадку, коли товщина оболонки змінюється досить повільно, застосовується метод малого параметру. Для окремих варіантів крайових умов на контурах оболонки для довільної форми поперечного перерізу вихідна задача в частинних похідних зводиться до одновимірної за допомогою розкладів всіх факторів напружено-деформованого стану в ряди Фур’є по одній з координат. Взагалі, при розв’язуванні задач про вільні коливання ортотропних прямокутних в плані пологих оболонок змінної товщини для довільних крайових умов та доведенні їх до числових значень, що дозволило б провести аналіз динамічної поведінки оболонок даного класу в залежності від механічних та геометричних параметрів, виникають значні складності.
Для дослідження динамічної поведінки оболонкових елементів конструкцій змінної товщини необхідно застосувати достатньо точні методи.
Тому розробка ефективного підходу для розв’язання задач про вільні коливання ортотропних пластин і пологих оболонок змінної товщини в класичній постановці при різних крайових умовах на контурах є актуальною проблемою і має значний теоретичний інтерес і практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що проведені в дисертаційній роботі, виконані у відповідності з науковою темою 1.3.1.349 “Розробка методів розв’язання задач та дослідження статичного і динамічного деформування пружних тіл складної геометрії та структури на основі моделей різного рівня” (№ ДР 0105U001991, 2005 – 2009).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок