Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку

Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку

Назва:
Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,84 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ГОРБАТЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 32.001: 316(477)
Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку
23.00.01 — теорія та історія політичної науки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі політології Україно-Арабського інституту міжнародних відносин імені Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Науковий керівник: доктор політичних наук, професор,
Бабкіна Ольга Володимирівна,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
завідувач кафедри політичних наук .
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор
Корнієнко Валерій Олександрович,
Вінницький національний технічний університет,
завідувач кафедри політології і права
кандидат політичних наук
Бушанський Валентин Віталійович,
Журнал Верховної Ради України “Віче”,
заступник головного редактора — завідувач
відділу з висвітлення парламентської діяльності
Провідна установа: Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, відділ теоретичних та прикладних проблем політології, м. Київ.
Захист відбудеться “26” січня 2007 р. о 15-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “25” грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.В. Крохмаль
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах еволюційної трансформації українського суспільства від авторитаризму до демократії вирішального значення набуває розвиток політичної науки і освіти, що передбачає вироблення й засвоєння на рівні всього соціуму, соціальних груп та окремих індивідів систематизованих знань про політику і навичок участі у політичному житті. Політологія як наука і навчальна дисципліна, що сформувалася разом з утвердженням незалежності України, покликана вирішально впливати на громадянську свідомість, формувати цінності свободи, права на усвідомлений вибір особистістю життєвих пріоритетів, плюралізму можливостей реалізації людської гідності. Окрім того, за сучасних умов політична наука і освіта постає засобом збереження і зміцнення української державності.
Вітчизняна школа політології, яка вже загалом сформувалася, переживає завершення стадії становлення системи політичних знань. Найвагомішим завоюванням півторадесятилітнього шляху, який пройшли українські науковці і освітяни, відстоюючи впровадження політології і наповнюючи її реальним змістом, є подолання серед широкого загалу і в структурах державної влади упередженого ставлення до ідеї запровадження системного вивчення політичних знань у рамках спеціальної, апробованої в розвинених демократіях науково-навчальної дисципліни. Наступний етап потребує переорієнтації політичних знань у площину їх практичного використання, наповнення змістом уже сформованих і розвитку нових напрямів політичної науки, забезпечення відповідності вітчизняного досвіду засвоєння політо-логічної проблематики кращим світовим зразкам. Все це потребує уважного переосмислення пройденого політологією шляху й визначення перспек-тивних напрямів її подальшого розвитку. Саме це й послугувало поштовхом для здійснення даного дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема і зміст дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної науково-дослідної теми “Соціально-психологічні особливості професійної підготовки та діяльності керівних кадрів” Міжрегіональної Академії управління персоналом (№ держреєстрації 0106U009720). Тема дисерта-ційного дослідження затверджена Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 25 травня 2005 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок