Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Назва:
МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,29 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ОНИЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
УДК 657.375.3/6:334.758.4/6
МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Швець Віктор Григорович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри обліку та аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Ловінська Людмила Геннадіївна,
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,
професор кафедри обліку підприємницької діяльності;
кандидат економічних наук
Костюченко Валентина Миколаївна,
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ),
доцент кафедри еккаунтингу.
Захист відбудеться “11” червня 2008 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, аудиторія 203.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.
Автореферат розісланий “8” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.е.н., доцент О.І. Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Утвердження України як держави з ринковою економікою висуває нові вимоги до систем управління підприємствами. У таких умовах значно підвищується роль фінансової звітності як інформаційного забезпечення при розробці та прийнятті управлінських рішень.
Виникнення консолідованої фінансової звітності пов’язане з притаманними ринковій економіці інтеграційними процесами, суть яких зводиться до об'єднання економічних суб’єктів, поглиблення їх взаємодії, утворення груп підприємств з тісними організаційно-правовими, виробничо-технічними, комерційними та фінансовими зв’язками. У звітності окремих підприємств, які входять до складу таких груп, не відображено інформацію про фінансовий стан та результати групи загалом, що перешкоджає прийняттю управлінських рішень керівництвом материнського підприємства та іншими зацікавленими користувачами фінансової звітності. Така ситуація призводить до виникнення потреби у консолідованій звітності, що відображає фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів групи як єдиної економічної одиниці та є необхідним інформаційним ресурсом у системі управління групою підприємств. Підвищення достовірності та оперативності складання консолідованої фінансової звітності зменшує ризики її користувачів, а, отже, сприяє підвищенню ефективності підприємницької діяльності і зростанню економіки України.
Фундаментальним питанням методології складання, аналізу та аудиту фінансової звітності присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.Г. Ловінська, В.С. Лень, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук та ін. Проблеми організації бухгалтерського обліку в об’єднаннях підприємств і методику складання консолідованої фінансової звітності в Україні вивчали такі науковці, як: Р.Є. Грачова, Є.В. Калюга, В.М. Костюченко, Р.С. Коршикова, Г.В. Уманців та ін. Вагомий внесок у розробку зазначених проблем здійснили також зарубіжні дослідники: Д. Александер, Д. Бекмен, Д. Блайн, Х. Бірмен, Г. Велш, М. Венді, П. Вернімен, П. Деланей, В.В. Ковальов, А.А. Матвєєв, Б. Нідлз, В.С. Плотніков, С.І. Пучкова, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, Д. Шорт та ін.
Проте більшість науковців акцентували увагу на методологічних засадах складання консолідованої фінансової звітності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок