Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції

Назва:
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,03 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Білинська Марина Йосипівна
УДК 681.518.3.08
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції
Спеціальність 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення
складу речовин
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Вінниця – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Вінницькому національному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Кухарчук Василь Васильович,
Вінницький національний технічний університет,
завідувач кафедри теоретичної електротехніки та промислової електроніки
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, с.н.с.
Муравський Леонід Ігорович,
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів, завідувач відділу оптико-електронних інформаційних систем
доктор технічних наук, професор
Осадчук Володимир Степанович,
Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри електроніки
Провідна установа: Національний університет „Львівська політехніка”, інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метро-логії, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться „ 24 ” березня 2006 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького національ-ного технічного університету за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.
Автореферат розіслано „ 16 ” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.В. Павлов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Розширення діапазону, підвищення точності вимірю-вань і вірогідності контролю об’єкта, що досліджується, завжди залишається важли-вою науково-технічною задачею. У випадку, коли неможливо з достатньою точ-ністю аналітично описати параметри об’єкта контролю, експериментальні дослідження є єдиним способом одержання вимірювальної інформації, а вірогід-ність контролю – єдиною кількісною оцінкою відповідності результату контролю дійсному стану параметра об’єкта. До таких параметрів відносять і параметри оберталь-ного руху: кутове положення, кутова швидкість, биття. Оскільки операції по-рівняння з нормою передує операція порівняння зі зразковою величиною, то для кількісної оцінки параметрів обертального руху застосовують різноманітні за-соби вимірювань, але обов’язковими їхніми складовими є об’єкт контролю, елемен-ти спряження з сенсором, вторинний вимірювальний прилад. В теперішній час застосовують як контактні, так і безконтактні засоби контролю виділених інформа-тивних параметрів. Відсутність елементів спряження сенсора з об’єктом в без-контактних засобах контролю забезпечує відсутність впливу інерційних властивос-тей сенсора, похибки ексцентриситету, перехідного процесу муфти спря-ження на результати вимірювань. Але дані засоби не забезпечують необхідну роз-дільну здатність z (кількість виміряних значень за один оберт вала об’єкта конт-ролю) і тому не використовуються для динамічних вимірювань параметрів обертального руху (ОР).
Контактні засоби контролю характеризуються достатньою роздільною здатніс-тю (z10000), завдяки чому забезпечуються прийнятні метрологічні характерис-тики як в статичному, так і в динамічному режимах роботи. Але наяв-ність перехідного процесу муфти спряження приводить до обмеження нижньої межі вимірювань кутової швидкості об/хв і появи похибки ексцентриси-тету. Інерційні властивості сенсора та муфти спряження є причиною виник-нення динамічної похибки. Конструктивні особливості таких сенсорів значно обмежують і верхню межу вимірювань кутової швидкості   об/хв.
Контроль кутового положення, наприклад, крокового двигуна, за рахунок три-валості перехідного процесу муфти спряження приводить до невиправданого змен-шення швидкодії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок