Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
КУНИЦЯ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
УДК 37.035+316.52+159.947.23—053.6 (043.3)
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання АПН України
Науковий керівник
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Алєксєєнко Тетяна Федорівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
завідувач лабораторії соціальної педагогіки
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор
Коберник Олександр Миколайович,
Інститут природничо-математичної та технологічної освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, директор;
кандидат педагогічних наук
Басюк Наталія Анатоліївна,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
в. о. доцента кафедри інноваційних технологій освіти і виховання.
Захист відбудеться 1 липня 2008 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розіслано 31 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Масол Л.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Актуальність дослідження зумовлена сучасним соціальним напруженням, що ускладнює процес адаптації учнів підліткового віку до нових умов, їхню несуперечливу орієнтацію в нестандартних суспільних вимогах, дезорієнтацію у поведінці. Це загострює проблему виховання у підростаючої особистості ціннісного ставлення до себе, до інших, до суспільства та визначає нагальну потребу у вихованні відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку, які вже прагнуть до самоствердження в різних сферах життя як дорослі, але ще за своїм статусом, психофізичними можливостями і соціальним досвідом залишаються дітьми, що створює передумови для розвитку безвідповідальної поведінки.
На необхідності виховання у школярів відповідальності наголошується в Законах України “Про загальну середню освіту”, “Про соціальний розвиток молоді в Україні”, в “Національній доктрині розвитку освіти”, “Національній програмі патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”.
У роботах з філософії відповідальність розглядається у контексті співвідношення між свободою і необхідністю індивіда (М. Бердяєв, Н. Головко, Т. Гоббс, Р. Косолапов, Л. Ільїчов, Дж. Локк, В. Марков, Ж. Сартр, Г. Смирнов, Г. Сковорода). У соціальній психології відповідальність тісно пов’язується з набуттям людиною соціального досвіду та виробленням ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей (Е. Еріксон, Л. Колберг, Ч. Кулі, Дж. Мід). У психології вивчається місце відповідальності в структурі особистості, а також вплив окремих факторів на активізацію процесів розвитку самої відповідальності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Бех, А. Плахотний, С. Рубінштейн, Є. Рудковський, М. Савчин, Н. Скорбіліна). Особливості виховання відповідальності особистості і колективу, ціннісна основа і етичні засади поведінки особистості, можливості профілактики девіантної поведінки обґрунтовано в педагогічній літературі (Т. Алєксєєнко, В. Білоусова, О. Змановська, Л. Канішевська, В. Киричок, О. Коберник, М. Левківський, А. Макаренко, В. Маралов, В. Оржеховська, Л. Рувинський, В. Сітаров, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Т. Федорченко, К. Чорна та ін.). У ряді дисертаційних робіт з педагогіки розкриваються педагогічні умови формування різних аспектів відповідальності в осіб різних вікових категорій і в різних соціальних інститутах, зокрема: відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УЧНІВ 7-8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок