Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах Львівської області)

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах Львівської області)

Назва:
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах Львівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет імені Івана Франка
ГОЛОД АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 911.3.32:316.62 (477)
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ
(на матеріалах Львівської області)
11. 00. 02 - економічна та соціальна географія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів-2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент
Книш Мирослава Михайлівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри економічної і соціальної географії.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Топчієв Олександр Григорович,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
кандидат географічних наук, доцент
Мацях Михайло Миколайович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.
Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Міністерства освіти і науки України, м. Чернівці.
Захист дисертації відбудеться “16” лютого 2007 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 17).
Автореферат розісланий 16 січня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат географічних наук О. Г. Телегуз
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиліття з'явилась стійка тенденція до гуманізації та соціологізації суспільної географії. У центрі уваги суспільної географії перебуває людина як індивід і як особистість, продуктами діяльності якої є усі матеріальні блага. Зрозуміло, що дослідження у цьому напрямі є актуальними. Особливої уваги потребує політична поведінка населення, яка найсуттєвіше впливає на перспективи формування гро-мадянського суспільства у державі.
Проте досі в українській науці політична поведінка населення була об'єк-том дослідження переважно політології й соціології. Власне ж суспільна гео-графія обмежувалася, в основному, вивченням електоральної поведінки на-селення, що пояснюється доступністю матеріалів для таких досліджень та ве-ликим попитом на них. Дослідження ж інших аспектів політичної поведінки є фактично новим напрямком для української суспільної географії.
У той же час у світовій науці поширеними є міждисциплінарні дослі-дження, в яких використовуються здобутки багатьох суспільних наук, аналізу-ються останні тенденції у політичних процесах як в окремих державах, так і у світі загалом.
Незважаючи на актуальність теми, в Україні ще недостатньо уваги звертається на формування науково-методичних основ комплексного дослідження полі-тичної поведінки населення. Окремі аспекти такого дослідження висвітлені у працях ряду авторів, переважно із соціологічних, політологічних та психологі-чних позицій. Суспільна географія ж мало звертає увагу на теоретичні аспекти, переважають, головним чином, прикладні, галузеві або реґіональні дослідження (електоральна географія, географія політичних партій і рухів), теоретичною основою для яких є теорії та концепції західної науки, яка пішла далеко вперед в обґрунтуванні теоретичних основ дослідження політичної поведінки.
На сучасному етапі розвитку науки особливо актуальними стають суспільно-географічні дослідження на реґіональному та локальному рівні. Відомо, що реґіональні дослідження найбільш перспективні у державах, де реґіони є історично сформованими і мають реальний вплив на політичну ситуа-цію. А оскільки до таких держав можна віднести і Україну, то, очеви-дно, що дослідження політичної поведінки населення саме на реґіональному рі-вні у нашій державі є актуальними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах Львівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок