Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Назва:
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,99 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Ладига Людмила Іванівна
УДК 930.2:34(477)
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Луганського національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Михальський Ігор Сергійович,
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Коцур Анатолій Петрович,
Київський національний університет
Імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української історії та етнополітики
кандидат історичних наук
Калакура Олег Ярославич,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І.Ф. Кураса НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ української історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Захист відбудеться 4 липня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства за адресою: 03110, Київ, вул. Солом’янська, 24.
Із дисертацією можна ознайомитись в Науково-довідковій бібліотеці центральних державних архівів України за адресою: 03110, Київ, вул. Солом’янська,24.
Автореферат розісланий 31 травня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук С.Л. Зворський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження та його наукова значущість. Дослідження проблем міжнаціональних відносин – важливе соціально-політичне замовлення суспільства історикам. При цьому слід враховувати, що наукове осмислення й управління сучасними процесами суспільного життя неможливе без вивчення їх ґенези й особливостей реалізації національної політики. Тому вивчення всебічного досвіду роботи з національними меншинами у різних країнах і тим більше в нашій країні становить значний суспільний інтерес. Таким досвідом є політика коренізації національних меншин в Україні в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. Політика коренізації – складова частина історії радянського суспільства, окремі періоди якої наповнені багатовимірним і неоднозначним змістом, із застосуванням різних форм і методів забезпечення прав національних меншин.
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що багато питань щодо судочинства серед нацменшин – чільного чинника політики коренізації, не знайшли достатнього відображення в історичних дослідженнях у зв’язку з обмеженістю джерелознавчого корпусу. Це пояснюється тим, що значна кількість джерел була засекречена за часів Радянської влади, зберігалася у спеціальних сховищах і тому залишилася поза сферою наукового аналізу з суто політичних мотивів. У сучасних умовах вирішується питання щодо доступу дослідників до частини матеріалів, які знаходяться в архівах колишнього КДБ, знімається гриф секретності з подібної документації у фондах архівосховищ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планами наукових досліджень Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка у межах цільової комплексної програми „Джерела з політичної історії та думки України” (державна реєстрація № 0105U004269).
Мета дослідження – визначити та проаналізувати систему джерел з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні, встановити характерні риси та особливості кожної з її складових елементів та розкрити їх наукову значущість. Це зумовило постановку й вирішення таких взаємопов’язаних завдань:*
узагальнити науковий досвід вивчення джерел з історії судочинства серед національних меншин;*
виявити і запровадити в науковий обіг документи обласних і центральних архівів, які відносяться до судочинства серед національних меншин, систематизувати і класифікувати їх;*
з’ясувати інформативність та достовірність даного джерельного комплексу для вивчення історії судочинства серед національних меншин;*
висвітлити роль державних, партійних, судових та правоохоронних органів у системі правового забезпечення прав національних меншин за часів політики коренізації на основі аналізу джерельного матеріалу, вивчення літератури й опублікованих документів;*
розкрити механізм створення і формування системи тотального контролю за політичним та ідеологічним життям національних меншин у 20-х – на початку 30-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУДОЧИНСТВА СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА ЧАСІВ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок