Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

Назва:
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,66 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. Драгоманова
ЗАКАЛЮЖНИЙ Віктор Миколайович
УДК 371.32:53:159
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені
Т.Г. Шевченка, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор
САВЧЕНКО Віталій Федорович,
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,
завідувач кафедри педагогіки, психології та методики навчання фізики.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент
СЕРГІЄНКО Володимир Петрович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, професор
кафедри загальної фізики.
кандидат педагогічних наук,
ГОЛОВКО Микола Васильович,
Інститут педагогіки АПН України,
завідувач лабораторії математичної
і фізичної освіти.
Провідна установа – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
кафедра фізики та методики її викладання,
Міністерство освіти і науки України,
м. Кіровоград.
Захист відбудеться „ 4 ” жовтня 2006 року о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.06в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова , 01601, Київ – 30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, Київ – 30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „ 3 ” вересня 2006 р.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради Коршак Є.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Кардинальна зміна орієнтирів у полі-тичному, економічному та соціальному розвитку, демократизація суспільства, викли-кають зміни й у системі освіти та виховання підростаючого покоління, які диктуються потребами сьогодення. Пошук шляхів реформування національної загальноосвітньої школи відбувається під впливом тенденцій, характерних для більшості розвинених країн світу, серед яких найважливішою є тенденція гуманізації освіти.
Гуманістичні ідеї знайшли відображення в „Національній доктрині розвитку освіти” (2002), яка визначає стратегію розвитку освіти в першій чверті ХХІ століття.
У цьому документі зафіксовано, що метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України.
Одним із важливих засобів гуманізації системи освіти сучасною педагогічною наукою визнається її гуманітаризація. Оскільки гуманізація відбувається в усій системі освіти одночасно й охоплює однаковою мірою й гуманітарну, і природничу сфери, гуманітаризувати освіту – означає визначити роль у цьому процесі кожного навчального предмету, зокрема, фізики.
За останні 10-12 років ідеї гуманітаризації фізичної освіти набули широкого роз-витку. На сторінках науково-методичних, педагогічних видань своє бачення шляхів розв'язання проблеми розкривали Л. Тарасов, В. Разумовський, Ю. Дік, О. Бугайов, С. Гончаренко, М. Бойко й багато інших вчених-методистів та вчителів фізики.
Аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури дозволяє вия-вити такі найбільш загальні тенденції реформування фізичної освіти в напрямку її гу-манітаризації:
· посилення гуманітарного змісту шкільного курсу фізики;
· посилення соціокультурної спрямованості процесу навчання фізики, зокрема, через розкриття соціального та загальнокультурного значення фізики як науки і як навчаль-ного предмета;
· розробка та впровадження в шкільну практику особистісно-орієнтованих тех-нологій навчання й виховання, побудованих на основі новітніх досягнень психології, педагогіки та наукової теорії пізнання.
За цих умов однією з найважливіших педагогічних задач є виявлення нахилів та здібностей кожного учня й пошук таких методів та засобів педагогічного впливу, які б сприяли самоусвідомленню та всебічному розвиткові особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок