Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: СКОРОТЛИВА АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ АРТЕРІЙ ТА ВМІСТ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО Са2+ ЗА ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЙОГО ДОНОРІВ (Експериментальне дослідження)

СКОРОТЛИВА АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ АРТЕРІЙ ТА ВМІСТ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО Са2+ ЗА ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЙОГО ДОНОРІВ (Експериментальне дослідження) / сторінка 2

Назва:
СКОРОТЛИВА АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ АРТЕРІЙ ТА ВМІСТ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО Са2+ ЗА ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЙОГО ДОНОРІВ (Експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,33 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3. З'ясувати існування цГМФ-незалежного механізму розслаблення ГМ хвостової артерії щура за дії NO та його донорів.
4. Установити існування цГМФ-незалежного та тіолнезалежного впливу NO та його донорів на скоротливу активність і вміст [Ca2+]i ГМ хвостової артерії щура.
5. Провести порівняльне дослідження судинорозслаблюючого впливу NO та його донорів з огляду на їх фармакологічну ефективність.
Об'єкт дослідження — механізми регуляції тонусу судин, зокрема Са2+-сигналізація скоротливої активності ГМ хвостової артерії щура.
Предмет дослідження — вплив NO та його фармакологічних донорів — НГ та НПН на скоротливу активність та вміст [Са2+]і ГМ хвостової артерії щура.
Методи дослідження. У роботі застосовували методи: фармакологічні, фізіологічні, біофізичні, фізико-хімічні та статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні впроваджено метод одночасної реєстрації скоротливої активності сегментів кровоносних судин та визначення змін [Ca2+]i в ГМ. Це дозволяє принципово з нової точки зору досліджувати вплив різноманітних судиноактивних речовин на кровоносні судини. З огляду на досліджувані речовини показано можливість розслаблення ними ГМ, пов'язане зі зниженням Са2+-чутливості скоротливих та/або регуляторних білків. Доведено існування цГМФ-незалежного механізму розслаблення ГМ для досліджуваних сполук. Встановлена можливість прямого, за рахунок нітрозилювання, впливу NO на клітинні структури, що відповідають за цикл скорочення-розслаблення ГМ. Дана порівняльна характеристика препаратам-донорам NO, а також безпосередньо NO, з огляду на їх фармакологічну ефективність.
Практичне значення одержаних результатів:
1. Запропоновано новий метод скринінгу лікарських засобів, здатних безпосередньо впливати на Са2+-чутливість скоротливих та/або регуляторних білків ГМ.
2. Створено теоретичні передумови для розробки лікарських засобів, яким властива пряма дія на скоротливі та/або регуляторні білки ГМ.
3. Одержані дані дозволяють по-новому пояснити наявність відмінностей в судинних ефектах НГ та НПН.
4. Результати досліджень впроваджено в науковий та учбовий процеси кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (акт впровадження №67 від 25.06.2001 року), кафедри фармакології Луганського державного медичного університету (акт впровадження №9 від 31.05.2001 року) та кафедри фармакології Вінницького державного медичного університету (акт впровадження №18 від 27.06.2001 року).
Особистий внесок здобувача. Автором особисто було здійснено патентно-інформаційний пошук, проведено аналіз даних літератури за темою дисертації з використанням пошукових серверів "MEDLINE" та "PUBMED", опановані методи досліджень і виконані експериментальні дослідження. Також проведено аналіз, систематизацію та статистичну обробку одержаних результатів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на Конференції молодих вчених "Актуальні проблеми фармакології та токсикології" (Київ, 2000); Конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті академіка В. В. Фролькіса (Київ, 2001); II Конференції товариства нейронаук з міжнародною участю, присвяченій 70-річчю кафедри фізіології Донецького медичного університету ім. М. Горького (Донецьк, 2001); Конференції "Mechanisms of Vasodilation" (Бостон, США, 2001); Міжнародній конференції, присвяченій проблемам NO (Мінськ, Белорусь, 2001).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 робіт, з котрих 4 статті у фахових наукових журналах, а 5 в збірниках конгресів та конференцій.
Структура та об'єм дисертації. Дисертація написана на 173 сторінках машинописного тексту й складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів досліджень, опису результатів досліджень, їх обговорення, висновків та списку використаних джерел. Роботу ілюстровано 63 рисунками. Бібліографія містить 193 джерела.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Методи дослідження
У дослідженнях використовували щурів-самців лінії Вістар з масою тіла 200—250 г віварію НДІ Фармакології та токсикології АМН України, яких утримували на стандартному харчуванні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: СКОРОТЛИВА АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ АРТЕРІЙ ТА ВМІСТ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО Са2+ ЗА ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЙОГО ДОНОРІВ (Експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок