Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc

ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc

Назва:
ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,40 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Ласюченко Олена Борисівна
УДК 621. 316. 8
ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент
Хворост Володимир Андрійович,
проректор з наукової роботи
Сумського державного університету
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Денисов Станіслав Іванович,
завідувач кафедри загальної та експериментальної фізики Сумського державного університету
кандидат фізико-математичних наук
Салтикова Алла Іванівна,
доцент кафедри фізики Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
Провідна установа Національний технічний університет “ХПІ” (м. Харків), кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліотехніки
Захист відбудеться «_8__» липня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2, ауд. , корпус ЕТ.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий «__1_» червня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________А.С. Опанасюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Широке застосування тензодатчиків у машинобудуванні при експериментальних дослідженнях дії механічних навантажень на вузли і деталі машин, кількісному визначенні показників їх надійності при експлуатації та ін. стимулює постійний пошук матеріалів, спроможних підвищити вихідний сигнал тензорезистивних датчиків. У сучасному вигляді тензорезистор конструктивно виготовляється у вигляді чутливого до деформації елемента із фольг, дротів, напівпровідникових чи металевих плівок. Оскільки плівкові датчики у багатьох відношеннях більш ефективні, то їм приділяється велика увага.
У зв'язку з цим виникає потреба проведення теоретичних досліджень з метою вивчення фізичних процесів в одношарових, і особливо в багатошарових плівкових тензорезисторах. Ця проблема тісно пов'язана із розмірними ефектами в електрофізичних властивостях, оскільки величина коефіцієнтів тензочутливості визначається процесами об'ємного (на фононах і дефектах кристалічної будови), поверхневого (на зовнішніх поверхнях плівки), зерномежового і міжфазного (на межі поділу окремих шарів) розсіювання електронів. Теоретичні роботи З. Мейксіна, Ц. Тельє , А. Тоссе, Ц. Пішара [1], Ф. Катара і М. Ель-Хіті[2], експериментальні дослідження С.В. Свєчнікова, Н.П. Клокової [3] та ін. свідчать про перспективність цього наукового напрямку. Подальший розвиток теоретичних моделей тензоефекту в багатошарових плівкових системах набуває актуальності, оскільки відомі на цей час [1,2] дають незадовільну відповідність експериментальним результатам. Однією із причин цього є те, що теоретично аналізуються або лише одношарові полікристалічні, або двошарові монокристалічні плівки і не враховуються усі можливі ефекти, які обумовлюють тензочутливість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконувалася у відповідності до держбюджетної теми № .01.01.97-99 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів” Міністерства освіти і науки України.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи є подальший розвиток теоретичної моделі тензочутливості одно- і багатошарових плівкових систем із урахуванням залежності від деформації коефіцієнтів дзеркальності, проходження межі зерен і міжфазної поверхні електроном, експериментальна її перевірка та вивчення фізичних процесів у плівковому тензорезисторі.
У роботі були поставлені такі задачі:
- отримати теоретичні співвідношення для коефіцієнта повздовжньої тензочутливості одно- і багатошарових металевих плівок, в яких враховується не тільки залежність від деформації середньої довжини вільного пробігу електронів (СДВП) та геометричних розмірів плівки, але і ефективного коефіцієнта дзеркальності (р*), проходження межі зерна (r) і межі поділу окремих шарів (Q);
- розробити методику вимірювання термічного коефіцієнта опору (ТКО) b і коефіцієнта повздовжньої тензочутливості (КТ) gl безпосередньо у вакуумі;
- розробити методику визначення деформаційних коефіцієнтів (hр*, hr і hQ) та похідних , (k – зведена товщина), виходячи із розмірних залежностей ТКО, отриманих на деформованих (el=0,01) та недеформованих одношарових плівках;
- вивчити кристалічну структуру (фазовий склад, середній розмір кристалітів) у вихідних та відпалених зразках, дифузійні процеси у плівкових системах на основі Cu, Cr і Sc;
- здійснити апробацію теоретичних співвідношень для КТ одно- і багатошарових плівок на основі Cu, Cr і Sc;
- проаналізувати фізичні процеси у плівковому металевому тензорезисторі із точки зору внеску у величину КТ таких процесів, як зміна СДВП, геометричних розмірів плівки та коефіцієнтів р*, r і Q при деформації плівки;
- запропонувати метод розділення внеску об'ємного, поверхневого і зерномежового розсіювання електронів у величину КТ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок