Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1825-1860 РР.

РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1825-1860 РР.

Назва:
РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1825-1860 РР.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,04 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Запорізький державний університет
Левченко Інна Миколаївна
УДК 328: 373 – 055.2(477) “19”
РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ
В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
В 1825-1860 РР.
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України (м.Київ).
Науковий керівник: - доктор історичних наук, професор,
БОРИСЕНКО Володимир Йосипович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова (м.Київ),
завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти: - доктор історичних наук, професор
Шип Надія Андріївна,
Українська Академія зовнішньої торгівлі (м.Київ),
завідувач кафедри гуманітарних наук
- кандидат історичних наук, доцент,
Кригульська Тетяна Борисівна,
Запорізька державна інженерна академія,
завідувач кафедри українознавства
Провідна установа: - Інститут історії України НАН України (м.Київ)
Захист відбудеться “16” травня 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України (69000, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.ІІ, ауд.326).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького держуніверситету за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул.Жуковського,66, корп.ІІ.
Автореферат розісланий “16” квітня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор історичних наук Тимченко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі творення незалежної Української держави з усією гостротою постають не тільки державно-політичні, соціально-економічні, але й ідеологічно-духовні та культурно-освітні проблеми українського народу. Від їх правильного вирішення залежить історична доля як Української держави, так і української нації.
З утвердженням нових форм власності та виробництва відбувається стрімке соціальне розшарування суспільства, що неминуче позначається і на освітній сфері. Поряд із державними функціонують приватні навчальні заклади різних рівнів і типів, які потребують як правового, так і фінансового забезпечення. З’явилася можливість залучення до меценатської діяльності в освітній сфері окремих представників громадськості, установ та організацій, що на сьогоднішній день до кінця неунормовано законодавчо і є гальмом розвитку сучасної системи освіти. Досвід участі громадськості в розвитку освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр., який ще недостатньо вивчений історичною наукою, буде сприяти вирішенню сучасних проблем в освітній сфері. Одночасно це дозволить удосконалити форми соціального захисту недостатньо матеріально забезпечених кіл населення, що є вагомим чинником стабільності в суспільстві.
Актуальність дослідження посилюється також необхідністю відновлення історичної справедливості по відношенню до цілої плеяди активних діячів та учасників розвитку народної освіти у ХІХ ст. Необхідно повернути із забуття їх імена, очистити від несправедливих оцінок і звинувачень, подати їх сучасникам як зразок безкорисливого служіння інтересам українського народу.
Зв’язок теми з науковими проблемами, планами, темами установи. Дисертація виконувалась в межах планової наукової теми кафедри історії України історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова “Наукові проблеми гуманітарних наук”.
Об’єктом дослідження є участь громадськості у формуванні й розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережжі України в 1825-1860 рр.
Предметом дослідження є роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.
Мета дослідження полягає у визначенні ролі народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.
Для досягнення поставленої мети було поставлено такі основні дослідницькі завдання:
- простежити стан наукового узагальнення та джерельної бази проблеми;
- дати загальну характеристику суті і механізму реалізації політики самодержавства в галузі народної освіти на Лівобережній Україні напередодні та в межах досліджуваного періоду;
- визначити в загальноісторичному контексті ставлення громадськості до державних початкових навчальних закладів;
- розкрити роль приватних осіб у створенні мережі приватних початкових навчальних закладів;
- виявити місце благодійної допомоги почесних опікунів у функціонуванні початкових навчальних закладів;
- з’ясувати роль приватних осіб в утриманні початкових шкіл;
- висвітлити становлення та внутрішнє життя середніх навчальних закладів і роль громадськості в їх діяльності;
- простежити роль матеріальної допомоги громадськості у діяльності гімназій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1825-1860 РР.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок