Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУМІЖНI ПРАВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

СУМІЖНI ПРАВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

Назва:
СУМІЖНI ПРАВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,00 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦIОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАIНИ
iменi ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Яркiна Наталiя Євгенiвна
УДК 347.78
СУМІЖНI ПРАВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ
Спецiальнiсть: 12.00.03 – цивiльне право i цивiльний
процес; сiмейне право; мiжнародне приватне право
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харкiв – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивiльного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти i науки України
Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академiї правових наук України Азiмов Чингiзхан Нуфатович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивiльного права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Підопригора Опанас Андронович, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, професор кафедри цивiльного права
кандидат юридичних наук, доцент Шишка Роман Богданович, Унiверситет внутрiшнiх справ МВС України (м. Харкiв), начальник кафедри правових основ пiдприємницької дiяльностi
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, відділ цивільного, підприємницького і трудового права
Захист відбудеться " 31 " жовтня 2000 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77)
Автореферат розісланий " 27 " вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Питання правової охорони iнтелектуальної власностi заслуговують на особливу увагу, оскiльки ефективнiсть цiєї охорони сприяє успiшному розвитку економiки i збереженню нацiонального культурного потенцiалу. Становлення цивiлiзованого ринку iнтелектуальної власностi потребує створення досконалої, заснованої на мiжнародних принципах системи правової охорони, пiдвищення рiвня правової культури, усунення такого негативного явища як "iнтелектуальне пiратство". Успiшне вирiшення цих завдань вiдповiдає iнтересам не тільки осiб, що володiють виключними правами на об'єкти iнтелектуальної власностi, але й iнтересам суспiльства в цiлому, його соцiально-економiчним та духовним потребам.
У зв'язку з цим особливе значення має розширення кола об'єктiв iнтелектуальної власностi, що охороняються, i включення до системи авторсько-правової охорони iнституту сумiжних прав. Термiн "сумiжнi права" був введений в українське законодавство законом вiд 23.12.1993 р. "Про авторське право i сумiжнi права" (далi Закон), роздiл третiй якого присвячений регулюванню сумiжних прав виконавцiв, виробникiв фонограм та органiзацiй мовлення. ?х закрiплення обумовлено ринковими перетвореннями в українськiй економiцi, розвитком пiдприємництва i, як наслiдок, зближенням з мiжнародними нормами i принципами в галузi авторсько-правового регулювання. Ранiше такого iнституту нi право України, нi право колишнього СРСР не знало, тому вiн потребує ретельного i всебiчного дослiдження. У науцi вiдсутнi значнi роботи, що спецiально присвяченi вивченню сумiжних прав. У радянський перiод окремi вченi цiєї проблеми торкалися частково. У роботах М.В. Гордона, В.I. Серебровського, Б.С. Антимонова i Є.А. Флейшиц, Н.А. Райгородського, В.Я. Iонаса, С.А. Чернишової, Е.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, Л.О. Севастьянової, В.С. Мартем'янова було пiдняте питання про захист iнтересiв виконавцiв. Однак їх позицiї базувалися на рiзних пiдходах до вибору системи охорони i розвитку в законодавствi не набули. Питання про захист iнших суб'єктiв - виробникiв фонограм i органiзацiй мовлення - в лiтературi взагалi не розглядалося. Вiдсутнiсть економiчних передумов не дозволила в той час розробити i втiлити в законодавство режим охорони сумiжних прав.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СУМІЖНI ПРАВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок