Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> 4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінівз ціанотіоацетамідом, будова та властивості

4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінівз ціанотіоацетамідом, будова та властивості

Назва:
4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінівз ціанотіоацетамідом, будова та властивості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,70 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. Каразіна
Якунін Ярослав Юрійович
УДК 547.825
4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:
синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів
з ціанотіоацетамідом, будова та властивості
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків-2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі хімії
Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – | доктор хімічних наук, доцент
Дяченко Володимир Данилович
(завідувач кафедри хімії Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ – | доктор хімічних наук, професор
Коваленко Сергій Миколайович,
(завідувач Державної лабораторії контролю якості лікарських засобів Національної фар-мацевтичної ака-де-мії України, м. Харків)
кандидат хімічних наук, доцент
Колос Надія Миколаївна
(доцент кафедри органічної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)
ПРОВІДНА УСТАНОВА – | Донецький національний університет
Захист відбудеться "18" травня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 при Харківському національному університеті ім. В.Н.Ка-ра-зіна (Україна, 61077 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80).
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077 м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розіслано "10" квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В’юник І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Інтерес до сполук ряду 3-ціанопіридин-2(1Н)-халько-ге-нонів викликаний перш за все широким спектром біологічної активності, який ма-ють його представники. Серед них знайдено речовини, що проявляють антивірусну, фунгіцидну, гербіцидну, інсектицидну, антиоксидантну, антимікробну та інші види активності. Особливо цінною є можливість застосування 3-ціанопіридин-2(1Н)-халь-ко-генонів для одержання лікар-ських препаратів з кардіотонічною, коронарною, су-дин-но-розширюючою, антиалергічною, анальгетичною, антигіпертензивною, нейро-троп-ною та антиснідовою дією. Серед них вели-ка кількість 4-незаміщених похідних 3_ці-а-но-пі--ри-дин-2(1Н)-халькогенонів. Вони використо-вуються як попередники кар-діо-то-нічних препаратів, на їх основі синтезовані препарати-інгібітори дигідрофос-фолатре-дуктази та росту клітин, одержані препарати для лікування астми, тромбозів, гіпертонії, серцевої недостатності, потенційні протипухлинні засоби.
Очевидно, що практична цінність сполук указаного ряду не вичерпується наведе-ними прикладами й до кінця ще не розкрита. Це стало стимулом до пошуку методів синтезу нових 4_не-за-міщених 3-ціанопіридинтіонів, а також вивчення особливостей їх утво-рення на основі реакції ціанотіоацетаміду з нуклеофільними олефінами, що містять легко-замісну етоксигрупу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. З середини 70-х років тематика наукових робіт кафедри хімії Луганського державного педаго-гічного університету пов'язана з вивченням методів синтезу та властивостей піридин-халькогенонів. Дана робота є складовою частиною планових досліджень кафедри хімії: "Розробка методів синтезу, дослідження хімічних властивостей та біологічна активність піридин-, хінолінхалькогенонів та конденсованих 4Н_пі-ра-нів як сполук з широкою фармакологічною дією" (номер державної реєстрації 01980002637), та тісно пов'язана з постановою Міністерства освіти № 37 від 13.02.97р. "Нові біоло-гічно активні речовини та екологічно безпечні технології для медицини, сільського господарства і захисту матеріалів від біопошкоджень".
Метою роботи була розробка методів синтезу раніше невідомих 4-незамі-ще-них 3_ці-а-но-пі-ри-дин-2(1Н)-тіонів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення кар-бо-ніл-функ-ціо--налізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, а також вивчення бу-до-ви та хімічних властивостей одержаних сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: 4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінівз ціанотіоацетамідом, будова та властивості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок