Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ
Головата Iрина Віталіївна
УДК 330.83
РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ
ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Спеціальність 08.01.04 - економiчна iсторiя
та iсторiя економічної думки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економiчних наук
ДНIПРОПЕТРОВСЬК - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрi гуманiтарних та соцiально-економiчних дисциплiн Дніпропетровської державної медичної академії.
Науковий керiвник: доктор економiчних наук, професор
Батура Олександр Васильович,
Днiпропетровська державна медична
академія, завідувач кафедри гуманiтарних
та соцiально-економiчних дисциплiн
Офiцiйнi опоненти: доктор економiчних наук, професор
Бодров Володимир Григорович,
Українська Академія державного
управління при Президентові України,
завідувач кафедри економічної теорії та
історії економіки
кандидат економiчних наук,
Дерев’янкін Тимофій Іванович,
Інститут економіки НАН України,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу історії народного
господарства та економічної думки
Провiдна установа: Київський національний економічний університет МОН України, кафедра історії економічних учень та економічної історії
Захист вiдбудеться ”30” травня 2003 року о 14 годинi на засiданнi спеціалізованої вченої ради Д26.001.13 Київського національного унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 90-а, ауд.704.
З дисертацією можна ознайомитись в бiблiотецi Київського національного унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58, кiм. 10.
Автореферат розiсланий "24" квітня 2003р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.І. Солодовникова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дослiдження. Теорiя цiнностi завжди висловлює той неоднозначний змiст, притаманний економiчним явищам та категорiям в процесi iсторичного розвитку суспiльства. Бiльш вiдома сьогоднi як сукупнiсть мiкроекономiчних аксiом, вона має здатнiсть трансформуватися разом iз загальними тенденцiями у життi широких верств населення (науково-технiчними, промисловими та соцiальними зрушеннями) та змiною економiчних парадигм. Теорії цiнностi цiлком залежать від провiдних ціннісних, цiльових основ суспiльства та економiчного устрою. Тому всi спроби створити єдину, унiверсальну теорiю цiнностi приреченi на невдачу.
Маржинальнi дослiдження в Україні наприкiнцi XIX - на початку XX ст. є яскравим прикладом становлення "результатної" ціннісної парадигми, з характерним для неї акцентом на попитi i споживаннi. Саме цей пiдхiд визначив коло проблем, якi виникають в дослiдженнi ринкових процесiв: утворення корисностi, вибору в умовах рiдкiсностi та обмеженостi ресурсiв, мотивацій та поведінки споживачів, психології господарювання, цiноутворення, залежностей мiж складовими ринку тощо.
Дослідження функцiональних зв'язкiв мiж характеристиками господарських явищ та свiдомiстю людини відкриває нову сторiнку історії економічної думки: вперше усi тi фактори, що довгий час вважалися "позаекономiчними", стали розглядатися як впливовi та навiть вирiшальнi для господарського життя, коли цiннiсть визначається як результат особливого свiдомого ставлення, вольової або емоційної спрямованостi до економічних благ - з боку окремих суб’єктів та суспiльства. Такi чинники, як розум, воля та вiдчуття людини, а також особливостi сприйняття стали предметом уваги економiстiв, що призвело до опанування економiчною теорією нових сфер знань: психології, фізіології, та бiльш ефективного застосування математики. З часом вивчення поведiнки окремих суб’єктів ринку стає підґрунтям для створення нової концепції самого предмету економічної науки як роздiлу праксеології, вивчення людської поведiнки взагалi, її форм та норм у зв'язку з протирiччям мiж цiлями та обмеженiстю засобiв їх досягнення. Категорії, якими користується економiчна наука з приводу оцінної дiяльностi - вибiр, перевага, обмеженiсть - є унiверсальними для будь-якої соціальної науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗРОБКА МАРЖИНАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ЦIННОСТI УКРАЇНСЬКИМИ ЕКОНОМIСТАМИ КIНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок