Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

Назва:
ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,48 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ
ім. А. М. ПІДГОРНОГО
ПОВАЛЯЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
УДК 539.3
ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі деталей машин і теорії машин і механізмів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Янютін Євген Григорович,
Національний технічний університет “ХПІ”,
професор кафедри вищої математики.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Шупіков Олександр Миколайович,
Інститут проблем машинобудування
ім. А. М. Підгорного НАН України,
головний науковий співробітник.
кандидат технічних наук, доцент
Пугачов Олександр Федорович,
Харківський державний технічний
університет будівництва і архітектури,
доцент кафедри залізобетонних
і кам’яних конструкцій
Провідна установа: Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
НАН України, відділ теорії коливань, м. Київ
Захист відбудеться “ 12 ” _жовтня 2006 р. о 1400 на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д .180.01 в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України за адресою: 61046, м. Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України за адресою: 61046, м. Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
Автореферат розісланий “ 9 ” _вересня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.180.01
доктор технічних наук Стрєльнікова О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Елементи конструкцій у вигляді стержнів, конічних та циліндричних оболонок широко використовуються в техніці. Часто їх експлуатація здій-снюється в умовах дії нестаціонарних навантажень. На цей час існує багато опублікованих робіт з динамічного розрахунку різних елементів конструкцій за умови відомих зовнішніх навантажень. Такі задачі прийнято класифіку-вати як прямі задачі математичної фізики.
Менше приділялося уваги розвязанню обернених нестаціонарних за-дач, що часто є некоректними. Така ситуація обумовлена тим, що раніше розвязання некоректних задач було практично неможливе. Поява нових спе-ціалізованих математичних методів створила можливість побудування теорії обернених некоректних задач в механіці деформівного твердого тіла (МДТТ).
Актуальність роботи. Серед декількох видів обернених задач слід відмі-тити задачі, що пов’язані з ідентифікацією нестаціонарних зовнішніх наван-тажень на основі відомих параметрів напружено-деформованого стану (НДС) елементів конструкцій, та задачі керування їх коливаннями.
Створення та удосконалення елементів конструкцій сучасних машин і розвиток прогресивних технологічних процесів викликає необхідність вико-ристання сучасних методів, що найбільш повно і точно відповідають діючим нестаціонарним на-ван-таженням. Однак, на практиці не завжди відомі зміни в часі значень цих навантажень. Тому розв’язання задач ідентифікації неста-ціонарних зовнішніх навантажень, що діють на стержні та оболонки, є акту-альним напрямом механіки деформів-ного твердого тіла.
Розв’язання задач керування може бути застосовано як для демпфіру-вання, так і для забезпечення заданих параметрів НДС елементів конструк-цій, що може бути використано в різних практичних галузях МДТТ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційну роботу виконано на кафедрі деталей машин і ТММ Харківського наці-онального автомобільно-дорожнього університету у відповідності до планів:
- підготовки аспірантів Харківського національного автомобільно-дорож-нього університету (ХНАДУ);
- бюджетної теми “Теоретичне обґрунтування методів розв'язання задач (прямих, обернених і керування) для пружно-деформівних тіл під дією імпульсних навантажень” (ДР №0102U001764) за період 2002-2003 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ, КОНІЧНИХ ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок