Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

Назва:
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,87 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Кисельова Алла Анатоліївна
УДК 930.25:004.738.5(477)(043.3)
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи
Спеціальність 07.00.10 - документознавство, архівознавство
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук.
Київ 2005
Дисертацією є рукопис.
Рукопис виконано в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України.
 
Науковий керівник: доктор історичних наук, профессор
Боряк Геннадій Володимирович
Державний комітет архівів України,
Голова
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Дубровіна Любов Андріївна,
Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського, директор
кандидат історичних наук, с.н.с.
Чепуренко Янна Олексіївна
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
Професор кафедри документальних комунікацій
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.
Захист відбудеться 6 липня 2005р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства: Київ - 03110, вул. Солом’янська, 24.
Із дисертацією можна ознайомитись у Науково-довідковій бібліотеці центральних державних архівів України: Київ, 03110, вул. Солом’янська,24.
Автореферат розіслано 6 червня 2005р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.А. Зворський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена інтенсивним впровад-женням інноваційних технологій та поширенням телекомунікаційних засобів передачі інформації в Україні, яке сприяє продуктивному ознайомленню українського суспільства зі змістом глобального інфор-маційного середовища. Сучасні умови для створення веб-ресурсів в архівній справі спричинили до постійного збільшення кількості архівних веб-сайтів різних країн в Інтернеті, однак користування ними, як свідчить практика, не завжди є раціональним та ефективним.
Веб-сайт архівної установи можна умовно назвати новим видом архівного довідника – комплексним електронним довідником опера-тивного характеру. Можливості такого довідника досить широкі: він може включати описову (повідомлення, хроніка, огляд тощо), бібліо-графічну та археографічну (каталоги, покажчики, списки, переліки), едиційно-текстову (публікація джерел та наукових ресурсів), зображувальну (в тому числі й кінофоторесурси) інформацію, бази даних (далі – БД) тощо. Разом з тим, розв’язання питань організації раціональної структури зазначеного довідника, окреслення оптималь-ного складу джерел його формування та засобів керування ресурсами довідника перебувають на стадії розбудови. Нагальним є також визначення таких архівознавчих аспектів, як види і зміст ресурсів, пошук інформації, система послуг для прискорення пошуку та, головне, методи управління інформацією, зокрема побудова сайту і його ресурсів. Існування такого сайту є неодмінною умовою подальшого розвитку засобів надання оперативної архівної інформації споживачам, науково-довідкового апарату (далі – НДА) архівних установ, теорії і практики архівної справи в умовах інформаційного суспільства в цілому. При цьому питання архівної інформатизації, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в архівну діяльність набувають особливої актуальності для теорії та методології архівознавства. Вищевикладене зумовлює актуальність теми дисертації.
Стан наукової розробленості теми. Багатоплановість і багатоаспектність проблеми дослідження та побудови зазначених ресурсів у глобальній інформаційній мережі зумовили появу значної кількості публікацій, що мають безпосереднє або опосередковане відношення до тематики дисертації. Питання класифікації та загаль-ного аналізу стану архівних Інтернет-ресурсів розглядалися у працях таких архівістів як, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок