Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи / сторінка 2

Назва:
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,87 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Боряк, Ф. Валаччі, С. Фліз. У низці робіт зосе-реджено увагу на особливостях формування архівних веб-сайтів, порушено питання формування архівних інформаційних ресурсів, зокрема створення оцифрованих ресурсів та організації пошуку в них інформації, а також деякі аспекти інформаційної технології репрезентації архівних ресурсів у мережі Інтернет. Певний досвід в цьому напрямі інформаційної діяльності нагромаджено в бібліотечній сфері, де, зокрема, функціонують потужні портали Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ), Національної парламентської бібліотеки України. Разом з тим, сайти архівних служб та портал “Архіви України” ще не стали об’єктом спеціального узагальню-ючого дослідження у вітчизняному архівознавстві та документознавстві.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає плановій тематиці наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства (далі – УНДІАСД) (підрозділ 1.2.6 “Автоматизація архівної справи”) і основному напряму діяльності Держкомархіву України (далі – ДКАУ) у сфері інформатизації архівної справи.
Мета роботи полягає у з’ясуванні сучасного стану і перспектив формування архівних ресурсів України у 90-х роках XX – початкових роках ХХІ ст. у мережі Інтернет, побудові архівознавчої інформацій-ної моделі веб-порталу “Архіви України”.
Головні завдання дослідження зумовлено його метою і полягають у:–
з’ясуванні ступеня науково-теоретичного опрацювання теми та її практичної реалізації, окресленні джерельної бази, аналізі веб-сайтів архівних установ як архівних довідників;–
здійсненні огляду зарубіжних інформаційних ресурсів архівних веб-сайтів (далі – ІРАВС), класифікації веб-сайтів, порталів та представлених у них інформаційних ресурсів, дослідженні особливостей їх репрезентації, складу і змісту;–
аналізі наявних українських архівних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, їх структури й наповнення;–
дослідженні основних тенденцій та напрямів розвитку, перспектив подальшої розробки та наповнення архівних сайтів;–
виявленні основних здобутків та перешкод на шляху формування електронних архівних інформаційних ресурсів і розробці науково обґрунтованих пропозицій щодо їхнього подальшого розвитку;–
визначенні перспективних напрямів розвитку архівних інформаційних ресурсів та управління архівними веб-сайтами України як одними з ключових центрів інфосфери держави.
Об’єктом дослідження є архівні веб-сайти в цілому та веб-сайт “Архіви України” зокрема, їх інформаційні ресурси та засоби інтелектуального доступу до наявної в них інформації.
Предметом дослідження є функціонування архівних веб-сайтів, особливості формування і технічного супроводу інформаційних ресурсів, організація доступу до них, перспективи розвитку цих ресурсів в умовах інформатизації суспільства з урахуванням сучасного історичного етапу розвитку України.
Методологічною основою дисертації є загальнонаукові підходи до наукового пізнання (системний, функціональний, структурний, моделювання, порівняльний, типологічний) з використанням історіо-графічного та хронологічного методів. Використано методи ін форма-ційного та архівознавчого аналізу, що дало можливість дослідити спе-цифіку та розвиток архівних веб-сайтів, окреслити комплекс актуаль-них науково-технологічних питань формування сайту та використання його ресурсів. Для вирішення питання щодо оптимізації доступу до ресурсів застосовано моніторинг інтенсивності використання он-лайнових інформаційних ресурсів архівного порталу.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період 90-х років XX ст. – початкових років XXI ст. – від перших заходів щодо розбудови націо-нальної архівної інформаційної інфраструктури України до якісних змін у державному устрої і в розвитку системи документальних комунікацій.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше в українському архівознавстві та документознавстві:–
проаналізовано історіографію питання щодо оцінки ролі та концептуального бачення історії розвитку архівних інформаційних ресурсів у контексті суспільних процесів, виокремлено та критично розглянуто різні погляди на розвиток веб-ресурсів, окреслено й проаналізовано джерельну базу дослідження проблеми;–
простежено історію створення і розвитку архівних веб-сайтів у провідних державах світу, а також в Україні в аспектах, визначених метою та завданнями дисертації, узагальнено їхній досвід;–
досліджено функціонування архівних веб-сайтів – як українських, так і зарубіжних, види інформаційних ресурсів архівної сфери, структуру архівних веб-сайтів та перспективи їх розвитку, здійснено їх класифікацію та архівознавчий аналіз, проаналізовано сучасні методи репрезентації, вироблено стратегію організації доступу;–
визначено низку аспектів розвитку архівних веб-сайтів України, спрямованих на трансформацію останніх у комплексні документально-інформаційні центри, що забезпечуватимуть розши-рення традиційних функцій архівів – від сховищ архівних документів з електронним носієм до депозитаріїв знань – на базі поглиблення їх безпосередньої інформаційної взаємодії з користувачами, формування архівних інформаційних ресурсів з урахуванням потреб розвитку інфосфери держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок