Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

Назва:
СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,89 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЧАПЛЯ ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
УДК 811.133.1’367.4
СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА
У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Рочняк Альфред Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана
Франка, доцент кафедри французької філології
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Попович Михайло Михайлович,
завідувач кафедри французької мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
кандидат філологічних наук, доцент
Ласка Ігор Васильович,
завідувач кафедри романської філології
Київського міжнародного університету
Провідна організація ? Харківський державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди Міністерства освіти і науки України, кафедра французької філології
 
Захист відбудеться “23” вересня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, б–р Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.10).
Автореферат розіслано “16” серпня 2004 р.
Учений секретар д. філол. наук
спеціалізованої вченої ради доц. І.В. Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Поняття кількості належить до числа фундаментальних логіко–філософських категорій. Це поняття присутнє в усіх галузях людської діяльності, як повсякденної, так і наукової. Питанням множинності у різних її проявах, були присвячені праці багатьох відомих учених різних шкіл і напрямів: Леві-Брюля Л., Дамурета Ж. і Пішона Е., Брюно Ф., Бенвеніста Е., Панфілова В.З., Виноградова В.В., Умарова А., Гринберга Е.В., Уфимцевої О.О., Булигіної Т.В., Шмельова О.Д., Берестенева Г.І. У сучасних наукових працях особливу увагу категорії кількості було приділено такими вченими, як Польска М.І., Тамін Ж., Акуленко Л.Г., Бочкарева Н.І., Лашкевич А.І., Щебетко Е.В., Жаботинська С.О., Копилова Л.А., Швачко С.О., Мандзак І.А., Шабашева Л.А., Акуленко В.В.
Реферовану дисертацію присвячено вивченню питання множинності з лексичного погляду, але в межах певного класу слів іменникового типу. За основу взято синтагму N1 + de + N2, яка є найбільш репрезентаційною і найбільш частотною у сучасному французькому художньому мовленні. Ми вивчаємо синтагматичний аспект позамовного значення іменників, що виражають кількість, як складових компонентів досліджуваної моделі.
У мовознавчій літературі набули розповсюдження різні терміни для позначення тих чи інших одиниць, що виражають кількість. Це ? квантитативи, нумеративи, квантифікатори. Квантитативами називають мовні засоби, які дають “кількісну характеристику окремих предметів, окремих множин предметів, або окремих дій” (Т.П. Ломтев). Нумеративи ? служать для позначення натуральних чисел (Л.Г. Акуленко). Квантифікатори, або кванторні слова ? уточнюють кількісну характеристику об’єктів і дій, та відіграють важливу роль в процесі актуалізації Ї ?еретворенні віртуальних понять в елементи конкретних речень (В.Г. Гак).
Квантифікатори — це єдина уніфікована система, яка виступає в мові одним із найоптимальніших засобів вираження кількісних відношень (Е.В. Щебетко). Використаний нами термін ‘квантифікатори’ “визначає чинники квантифікації, тобто кількісної оцінки, яка дається тій чи іншій множині” (Т.В.Булигіна, А.Д. Шмельов). Власне квантифікація — це процес “вимірювання кількісних і якісних ознак” множин в межах синтагми N1 + de + N2 (РЄС). Якісна модифікація змісту квантифікованої множини увиразнюється за допомогою граматичних засобів (детермінативів–специфікаторів), які впливають на об’єм значення синтагми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок