Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ У КОНТеКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ У КОНТеКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ / сторінка 3

Назва:
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ У КОНТеКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
уперше:–
розроблено концепцію створення й функціонування інноваційних структур як складової організаційного механізму державного управління інтелектуальною промисловою власністю в регіоні;–
запропоновано індекс рейтингу оцінювачів, який поставлено в залежність від результатів діяльності експертів, що дає змогу враховувати справедливість експертної оцінки прав на об’єкти права інтелектуальної промислової власності;
удосконалено:
– методику визначення оціночної вартості прав на об’єкти права інтелектуальної промислової власності, що перебувають у державній власності, введенням витрат на стимулювання розвитку інтелектуальної промислової власності;
– механізм фінансового забезпечення розвитку інтелектуальної промислової власності шляхом створення державної фундації, яка ділить ризики венчурного інвестування між державою та іншими інвесторами;
дістали подальшого розвитку:
– методичні засади дослідження державного управління інноваційним розвитком, які полягають у дослідженні інноваційної політики крізь призму запропонованої системи відтворення і здійснення інновацій;
– визначення поняття “інтелектуальний капітал”, що, на відміну від існуючих, включає в себе інтелектуальну промислову власність та інтелектуальний потенціал.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові результати використані Донецької обласної державної адміністрацією (довідка № 68/12-06 від 18.12.2006 р.); виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області при розробці основних напрямів соціально-економічної стратегії м. Макіївки на період 2004-2015 рр. (довідка № 28/41-06 від
12.12.2006 р.). Крім того, матеріали дисертації використовуються при викладанні дисциплін “Інноваційний менеджмент”, “Менеджмент у науково-технічній діяльності”, “Патентування та ліцензування” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” за напрямами “Менеджмент організацій”, “Економіка підприємств” у Донбаській національній академії будівництва і архітектури (довідка № 5-08/17-4 від 11.12.2006 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні положення та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного дослідження. Внесок здобувача в колективно опублікованих працях конкретизовано в списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації обговорювалися і були схвалені на науково-практичних конференціях: “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (м. Київ,
2003 р.), “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі” (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), “Наука і освіта ‘2004”
(м. Дніпропетровськ, 2004 р.), “Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів
(м. Святогірськ, 2006 р.).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у 12 наукових працях, з яких 7 – у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 3,2 обл.-вид. арк., з яких особисто автору належить 2,85 обл.-вид. арк.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 203 сторінки. Робота містить 14 таблиць, 16 рисунків і список використаних джерел із 188 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито сутність і стан проблеми, що розв’язується; обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету й завдання дослідження, його наукову новизну; встановлено практичну корисність одержаних результатів; наведено дані щодо апробації цих результатів та їх опублікування.
У першому розділі - “Науково-теоретичні засади інноваційного розвитку та інтелектуальної промислової власності як його головної складової” - визначено сутність, умови та чинники інноваційного розвитку, теоретичні засади розвитку інтелектуальної промислової власності як головної складової інноваційного розвитку, досліджено науково-теоретичні засади державної політиці у сфері інновацій та інтелектуальної промислової власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ ВЛАСНІСТЮ У КОНТеКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок