Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Назва:
СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Рябоконь Євген Олександрович
УДК 347.65/68 (477)
СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Спеціальність 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор, академік
Академії правових наук України
ДЗЕРА Олександр Васильович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри
цивільного права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
ХАРИТОНОВ Євген Олегович,
Одеська національна юридична академія, завідувач
кафедри цивільного права
кандидат юридичних наук, доцент
ГОПАНЧУК Василь Степанович,
Національна академія внутрішніх справ України,
начальник кафедри цивільного
права
Провідна установа: Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права, Міністерство
освіти та науки України, м. Харків
Захист відбудеться “18” квітня 2002 р. о “12” годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06. при Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “15” березня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук Боднар Т. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження в сучасний період визначається фактором переходу суспільства від адміністративно-командної до ринкової економіки, що в свою чергу призводить до зміни форми власності на матеріальні ресурси та механізму регулювання економіки. Реформування правового режиму відносин власності та зобов’язальних відносин стало підставою виникнення спадкових правовідносин нового змісту, розвиток яких є основою для розробки загальнотеоретичної та законодавчої бази інституту спадкування.
Вибір теми дослідження зумовлюється зростаючою роллю права приватної власності громадян та порядку її спадкування в умовах становлення ринкової економіки, необхідністю реформування чинного законодавства з питань спадкування як складової частини цивільного законодавства, розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права та законні інтереси громадян, що практично неможливо здійснити без всебічного розгляду правової природи та особливостей спадкових правовідносин.
Незважаючи на наявність цілої низки нормативних актів, що регулюють відносини спадкування, законодавство з цього питання і його теоретична база залишаються недостатніми для комплексного та ефективного регулювання зазначених відносин і потребують подальшого вдосконалення. Врахування цих обставин послужило підставою для вибору теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертаційного дослідження виконана відповідно до бюджетної теми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № ДР0198UOO7725 “Удосконалення правового механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є всебічний комплексний науковий аналіз спадкових правовідносин, теоретичне обгрунтування положень та конструкцій спадкового права, правовий аналіз законодавства, що регулює спадкові відносини, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму правового регулювання спадкових відносин, захисту прав і законних інтересів їх суб’єктів.
Відповідно до поставленої мети, дисертантом були поставлені наступні основні завдання:
- проаналізувати правову природу спадкового правовідношення;
- визначити місце спадкового правовідношення серед інших цивільно-правових відносин;
- виявити підстави виникнення спадкових правовідносин, особливості їх розвитку та припинення;
- визначити зміст спадкового правовідношення;
- проаналізувати поняття “спадкове майно” в умовах становлення ринкових відносин;
- розкрити специфіку суб’єктного складу спадкового правовідношення;
- розробити пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного спадкового законодавства, окреслити перспективи та основні напрямки його розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок