Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст.

АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст.

Назва:
АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,41 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. КРИМСЬКОГО
САІДОВ Зіявудін Абасович
УДК 930.2
 
АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ
ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст.
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Бейліс Вольф Менделевич
доктор історичних наук, професор
Бур’ян Михайло Степанович,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Мицик Юрій Андрійович
професор кафедри історії Національного університету “
Києво-Могилянська академія”
 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Радівілов Данило Анатолійович,
заступник директора Інституту сходознавства НАН України
Провідна установа – Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться “27” квітня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174. Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 207).
Автореферат розісланий “27” березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Д. Василюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається тим, що іслам як ідеологічна система і в наш час значно впливає на розвиток світового співтовариства та міжнародних відносин. Аналіз географічного положення України й сучасної етно-конфесійної структури українського суспільства свідчать про те, що наша держава в цьому плані також не є виключенням.
Разом з тим, якщо історія виникнення ісламу та загальномусульманських цінностей вивчена досить докладно, то процесу розвитку локальних варіантів цієї світоглядної системи, їх особливостям, уваги приділялося значно менше. Тому злободенним завданням сучасного сходознавства залишається вивчення історії ісламізації країн і народів, завойованих арабами і залучених до складу Халіфату.
Важливість вивчення обраної проблематики визначається й тим, що у сходознавчій літературі, в якій приділено значну увагу питанням ісламізації Східного Кавказу (Аррану, Ширвану і Дербенту), відсутнє цілісне уявлення про процес залучення народів названого регіону до духовного і культурного життя мусульманського суспільства VII–XIII ст. Це пояснюється надто малим обсягом відомостей про даний аспект життя регіону в арабомовних джерелах, які традиційно використовувалися. Втім, таку лакуну в інформаційному полі джерел можуть істотно заповнити дані біографічних зводів арабською мовою, без дослідження яких, – як слушно зауважив відомий анг­лійський арабіст Х. Гібб, “докладне вивчення мусульманської культури є ­неможливим”1 Gibb H. Islamic Biographical Literature // Historians of the Middle East. Ed. by B. Levis and P. M. Holt. — London, New York, Toronto, 1962. - P. 58
.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках комплексної програми Науково-дослідного центру імені В.М. Бейліса “Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків” ЛНПУ імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний № 0103U003602).
Об’єктом дослідження є історія ісламу і арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі – в Аррані, Ширвані і Дербенті в VII–XIII ст.
Предметом дослідження в дисертації є арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі у VII–XIII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок