Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Назва:
ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,09 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

УДК 378. 034
Сова Маргарита ОлександрівнА
ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор
Рудницька Оксана Петрівна,
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
Кузь Володимир Григорович,
Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини, професор кафедри дошкільної педагогіки;
 
доктор філософських наук, професор,
академік АПН України
Зязюн Іван Андрійович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, директор;
 
доктор психологічних наук, професор,
Семиченко Валентина Анатоліївна,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з наукової роботи.
Провідна установа Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, кафедра загальної педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться „_17__” _листопада_ 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, Київ - 30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ - 30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „ _12__” __жовтня____ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Г.Ярошенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИCТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В епоху глобальної цивілізації пріоритетним напрямом реформування вищої школи є її інтеграція у світовий освітній простір, яка виступає джерелом розвитку у молоді цілісного світосприймання, методологічною основою розкриття єдності явищ об’єктивної дійсності, що передбачає створення в людині образу світу культури, становлення вчителя як суб’єкта пізнання, здатного творчо діяти в різних епістемологічних системах.
Процес розвитку нових пізнавальних відносин супроводжується вирішенням комплексних проблем, багатоаспектним вивченням складних об’єктів, збільшенням інформаційного обсягу, узагальненості та системності знань. Тому актуальності набуває осмислення процесів прирощування знань та руху їх до єдності завдяки використанню такого ресурсу, як інтеграція, покликаної впорядкувати загальні і спеціальні знання в цілісну систему, конституйовану різноманітними відношеннями та взаємозв’язками.
Стає очевидною взаємозалежність всіх сфер пізнання від міждисциплінарної інтеграції, що виражається у багатоаспектному переплетінні проблем, предметів і методів пізнавальної діяльності та реалізується у таких проявах, як: формування нових дисциплін, теорій, концепцій інтегрованого характеру; поява універсальних епістемічних феноменів; асиміляція базовою дисципліною інструментарію іншої (що бере участь в інтеграції); синтез взаємодіючих знань; виникнення нової інтегрованої галузі знання, котра екстраполюється за межі певної предметної сфери завдяки виробленню загальних методів пізнання.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки інтенсифікувався пошук методологічних засад інтеграції знань, що відображено у різних парадигмальних позиціях вчених - глобально-історичній (Ю.Солодовніков); гуманістично-феноменологічній (І. Гринчук, І.Зязюн, І. Могілевська А. Шинкаренко); ноосферно-екологічній (Г.Тарасов, Б.Юсов); культуротворчій (А.Валицька, Г.Падалка, Л.Рапацька О.Щолокова), проективно-естетичній (А.Тхангасоєв).
Розробка теоретичних основ і організаційно-методичних аспектів розвитку інтеграції знань в умовах професійної підготовки фахівців подається у дослідженнях А.Бєляєвої, В.Беспалько, С.Гончаренка, Ю.Жидецького, Я.Кміта, С.Клєпко, Е.Коваленко, О.Шевнюк.
Смисловому і змістово-структурному оновленню художньо-культурологічного знання на засадах інтеграції присвячені праці А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: ІНТЕГРАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок