Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ

МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ

Назва:
МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,05 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Міністерство освіти України
Технологічний університет Поділля
Стечишин Мирослав Степанович
УДК 620:193.16.664
МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ
Спеціальність 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах
Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора технічних наук
Хмельницький, 1998


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький)
Науковий консультант - Доктор технічних наук, професор
Олександр Іванович Некоз, Український державний університет харчових технологій, зав. кафедрою
(м. Київ)
Офіційні опоненти:
1. Доктор технічних наук, професор Євдокімов Вадим Дмитрович, Одеський державний морський університет, зав. каф. судоремонту, м. Одеса;
2 Доктор технічних наук, професор Тищенко Генадій Петрович, Український державний хіміко-технологічний університет, проф. каф. хімічного опору матеріалів і захисту від корозії, м. Дніпропетровськ;
3 Доктор технічних наук, професор Кислий Олександр Олександрович, академія прикордонних військ України, зав. каф. загальнонаукових та інженерних дисциплін, м. Хмельницький.
Провідна установа: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м.Київ
Захист відбудеться “24” грудня 1998 р. о 10–й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.02 при Технологічному університеті Поділля за адресою: 280016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Ш учбовий корпус
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці університету за адресою:
280016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110/2.
Автореферат розісланий “23” листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент Калда Г. С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аналіз роботи обладнання підприємств хар-чо-вої промисловості свідчить, що його недостатня надійність і довго-віч-ність, в багатьох випадках, зумовлена інтенсивним корозійно-механічним зно-шу-ван-ням (КМЗ) деталей при їх контакті з корозійно-активними сере-до-ви-щами (КАС) харчових виробництв. КАС харчової промисловості - це водні роз-чи-ни, які в широких межах відрізняються між собою реакцією (РН 2...14), тем-пературою, густиною, в’язкістю, вмістом різних розчинних і нерозчин-них компонентів, насамперед цукрози (15...65%), органічних кис-лот, поверхнево-активних речовин, абразивних домішок тощо. Тому дос-лідження процесів КМЗ в технологічних середовищах харчових вироб-ництв має не тільки прак-тичне, але і наукове значення. Крім того, проблема надійності роботи обладнання харчової промисловості важлива тому, що виве-ден-ня його з ладу спричиняє не лише зниження продук-тив-ності під-приємства, але і часто призводить до його повної зупинки та значних втрат внаслідок псування продуктів і вихідної сировини.
Про економічне значення проблеми підвищення надійності і довго-віч-ності свідчить той факт, що за 10 років на ремонт обладнання харчових підприємств України витрачаються кошти, які дорівнюють повній вартості основних виробничих фондів, а вартість добового простою одного цукро-во-го заводу середньої потужності складає біля 40 тисяч гривень.
У зв’язку з переходом України до умов ринкової економіки, з одно-час--ним зростанням вимог до продуктивності, надійності і ефек-тив-ності робо--ти обладнання виникає проблема забезпечення мінімаль-них витрат при його виготовленні та експлуатації. Тому прогнозування і мето-ди оцінки дов-го-віч-ності та надійності роботи технологічного облад-нан-ня, машин і апаратів харчових виробництв мають важливе значен-ня. Вже на стадії проектування і виготовлення деталей необхідно мати розрахункові показники надійності та довговічності їх роботи залеж-но від умов експлуатації, виду та агресивності робочого середовища, типу термічної і хіміко-термічної обробки (ХТО) металів тощо.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота відповідає приоритетним напрямкам розвитку науки та техніки (п.3, п.6) затвердженими Постановою ВР України № 2705 від 16.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗНОШУВАННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок