Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА

технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,88 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Вініченко Максим Миколайович
УДК 336.64
технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній металургійній академії України МОН України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Савчук Володимир Павлович,
Національна металургійна академія України
професор кафедри фінансів
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Семенов Григорій Антонович, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, завідуючий кафедрою економіки підприємства
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Шульга Анатолій Васильович, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, доцент кафедри обліку та аудиту
Провідна установа:
Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків (м. Київ)
Захист відбудеться “ 23 ” березня 2005 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.04 у Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4
Автореферат розісланий “ 21 ” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ігнашкіна Т.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Планування діяльності залишається основою роботи підприємств навіть після зміни політичного курсу від адміністративної до ринкової економіки. Від правильності і точності планів багато в чому залежать успіхи та невдачі підприємницької діяльності. Після відмови від старої системи планування з’явилась гостра потреба в розробці системи, яка б враховувала особливості ринкових відносин. Багато українських підприємств намагалися самостійно розробити нову ефективну власну систему планування, але недостача кваліфікованих фахівців даного напрямку і безліч інших причин істотно ускладнили виконання цього завдання. Бюджетування, як ефективний інструмент планування, довів свою життєздатність в країнах з розвиненою ринковою економікою та покликаний зайняти місце системи планування українських підприємств.
Актуальність теми. Бюджетування – достатньо гнучка та адекватна сучасним умовам господарювання технологія, яка може бути настроєна під умови конкретної галузі народного господарства, під умови роботи конкретного підприємства. Багато західних науковців висвітлювали тему бюджетування у своїх роботах: Брігхем Ю., Дікки Т., Друрі К., Кінг А., Мейтленд И., Рачлін Р., Сігел Д., Шарп В., Шим Д. та ін. Більш близькі до українських реалій, але також не націлені на українські підприємства, роботи з бюджетування російських науковців: Аманжолової Б., Балабанова И., Попова В., Хруцького В., Циркунової Т., Щиборща К. та ін. Серед українських науковців питаннями бюджетування займалися: Бень Т., Довбня С., Онищенко С., Рєпін В., Савчук В., Терещенко О., Харко А. та ін. Однак питанням розвитку бюджетування як технології в сучасних умовах приділяється недостатньо уваги, що викликає необхідність подальших досліджень у даному напрямку.
Удосконаленню теорії і практики технології бюджетування, дослідженню труднощів використання бюджетування українськими підприємствами як ефективного засобу управління фінансовими і матеріальними ресурсами підприємства і находженню шляхів подолання цих труднощів і присвячена дана робота.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи “Методологія інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень” (номер державної реєстрації 0100U000553), виконаної в Національній металургійній академії України, у якій безпосередньо автором розроблений розділ “Методи інформаційної підтримки прийняття фінансових рішень”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок