Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ "ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ "ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ "ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,02 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГОРОДЕНКО Елеонора Олександрівна
УДК 616.314.17-008.1-08:616-089.444:547.953.2
ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ
"ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
14.01.22 – стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті стоматології Академії медичних наук України, м. Одеса.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Косенко Костянтин Миколайович,
Інститут стоматології АМН України, директор
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Воскресенський Олег Миколайович, Інститут стоматології АМН України, завідувач лабораторією фармакології
- доктор медичних наук, професор Політун Антоніна Михайлівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри терапевтичної стоматології
 
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології
Захист відбудеться " 2 " червня 2003 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).
Автореферат розісланий "29" квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю. Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Захворювання пародонта займають одне з провід-них місць у структурі стоматологічних захворювань і представляють серйоз-ну медико-соціальну проблему. Серед них найбільш пошире-ни-ми є запаль-ні і дистро-фічно-запальні захворювання – хронічний катаральний гінгі-віт і гене-ра--лізований пародонтит (ГП) (К.М. Косенко, 1994; В.С. Иванов, 1998; Г.Н. Вишняк, 1999; Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, 2000; Л.М. Цепов, 2000).
Виникнення і подальше прогресування генералізованого пародонтиту обумовлене поєднаною взаємодією різних екзо- і ендогенних факторів місцевого і загального характеру на тлі зниження резистентності організму. Безперечно, основним етіологічним фактором пародонтиту є мікробний наліт ("зубна бляшка") (С.И. Сивовол, 2000; A.A. Zero, 1998).
У процесі розвитку пародонтиту в тканинах пародонта виникає складна бага--тогранна картина змін дистрофічного і запального характеру, обумов-ле-на мембранопошкоджуючими процесами, які викликані посиленням вільно-ра----ди--кального окислення (ВРО) (О.Н. Воскре-сен-ский, Е.К. Ткаченко, 1991; В.Н. Бо-бы---рев с соавт., 1994; Ю.А. Петрович с соавт., 2000) на тлі знищення захис--них меха--нізмів фізіологічної антиокси-дан-т--ної систе-ми (АОС) (Т.Н. Дуня--зи-на, 1994; А.В. Борисенко с соавт., 1995; Г.Ф. Бело-клицкая, 1996; Г.Л. Лєс-ну-хіна, 2000). Для системи антиокси-дант-но-го захисту тканин паро-дон-та особливе значення мають каталаза, токо-фе-рол, каротин, аскор-бінова кислота і біофлавоноїди (О.Н. Воскресенский, Е.К. Ткаченко, 1991; В.Н. Бобырев с соавт., 1994). Встановлена роль ВРО в пато-ге-незі пародонтиту вказує на перспективність застосування даних антиокси-дантів як засобів лікування і профілактики захворювання.
Доцільність застосування в комплексному лікуванні пародонтиту пре-па--ратів есенціальних фосфоліпідів, зокрема лецитину (фосфатидил-холіну), обґру-нтована їхніми біологічними функціями, серед яких основна – мемб-ран-на, а також синергізмом дії фосфоліпідів з антиоксидантами (А.П. Левицкий, 1996; В.М. Зубачик, 2000; Pruzanski W. et al., 1995).
Останнім часом запропонована велика кількість методик лікування гене-ралізованого пародонтиту, лікарських форм і препаратів, однак ефектив-ність терапії даного захворюван-ня залишається недостатньою.
Найбільш перспективним способом місцевого лікувального впливу на тка-ни--ни пародонта є пародонтальна пов'язка (ПП), яка здійснює пролон-го-ва-ний терапевтичний ефект, що досягається об'єднанням в одному лікарському засо-бі декількох біологічно активних компонентів, які взаємно підсилюють ліку---вальну дію на тканини пародонта.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ "ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок