Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> заплавна Рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона

заплавна Рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона

Назва:
заплавна Рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,30 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.г. Холодного
НАЦІОНАЛЬНої АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Кузярін
Олександр Тимофійович
УДК [581.55 + 581.524.3 + 502.75] (282.243.613) (477.83)
заплавна Рослинність басейну верхів’я
Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона
03.00.05 – ботаніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному природознавчому музеї НАН України
Науковий керівник: | доктор біологічних наук, професор,
чл.- кор. НАН України
Дідух Яків Петрович,
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
директор інституту
Офіційні опоненти: | доктор біологічних наук, професор
Соломаха Володимир Андрійович,
ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
директор ботанічного саду
кандидат біологічних наук
Куземко анна Аркадіївна,
Національний дендрологічний парк “Софіївка”,
завідувачка відділу трав’янистих рослин
природної та культурної флори
Захист відбудеться “26” травня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28.
Автореферат розісланий “17” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник О.М. Виноградова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. головним напрямом стратегічного плану дій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, затвердженого на Конференції міністрів довкілля країн Європи в м. Софії в 1995 р., визнано формування Всеєвропейської екомережі на базі її національних складових. У зв’язку з розбудовою національної екомережі України та транскордонного (українсько-білорусько-польського) європей-ського екокоридору надзвичайно актуальними є дослідження сучасного стану рослинного покриву басейну верхів’я Західного Бугу, визначення його фітосозологічної цінності, проведення аналізу репрезентативності існуючих територій природно-заповідного фонду, започаткування довгострокового фітомоніторингу тощо. Серед природних фітосистем зазначеного регіону найменш досліджені і практично не забезпечені охороною заплавні. Вони відзначаються своєрідними природно-історичними та еколого-ландшафтними умовами, відіграють провідну роль у міграції організмів та підтриманні біологічного і ценотичного різноманіття, мають важливе фіторесурсне значення. Уподовж двох століть заплавна рослинність регіону зазнавала істотного впливу осушувальної меліорації, забору підземних вод, каналізації водотоків, нераціонального використання природних ресурсів тощо. Відтак, дослідження заплавних фітосистем басейну верхів’я Західного Бугу має важливе наукове значення та практичну цінність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась під час навчання в заочній аспірантурі в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України у 1990-1995 роках та відповідно до планових тем Державного природознавчого музею НАН України: “Природно-історичні зміни та сучасний стан окремих груп біоти на заході України” (№ державної реєстрації – 0196U003680) у 1996-2000 роках, “Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного регіону України” (№ державної реєстрації – 0101U002539) у 2001-2005 роках та “Музейний моніторинг біотичних систем екологічної мережі заходу України” (№ державної реєстрації – 0106U002481) у 2006 році.
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати сучасний стан, динамічні тенденції та созологічну цінність заплавної рослинності басейну верхів’я Західного Бугу.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
- дослідити синтаксономічний склад заплавних фітосистем за методом Браун-Бланке та скласти продромус рослинності;
- визначити екологічні режими рослинних угруповань шляхом фітоіндикації, встановити особливості їхньої екологічної диференціації та побудувати еколого-фітоценотичні ряди за градієнтом вологості ґрунту;
проаналізувати напрями змін заплавних фітосистем, побудувати схеми сукцесій рослинності внаслідок дії провідних антропогенних чинників і визначити сучасні тенденції трансформації рослинного покриву регіону;
- з’ясувати умови поширення та стан популяцій вразливих видів, обрати оптимальні режими їх збереження;
- провести фітосозологічну оцінку району дослідження, визначити репрезентативність існуючих та обґрунтувати створення нових природно-заповідних територій;
- розробити проект локальної екомережі басейну верхів’я Західного Бугу на основних засадах розбудови національної та Всеєвропейської екомереж, визначити шляхи екологічного оздоровлення регіону;
- започаткувати базу фітомоніторингу заплавних екосистем із закладенням ключових ділянок та вибором параметрів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: заплавна Рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок