Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

Назва:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Молодиченко Наталія Алімджанівна
УДК.371.13:811.112.2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Люріна Таніта Іванівна,
Київський міжрегіональний інститут удосконалення
вчителів імені Бориса Грінченка
Офіційні опоненти доктор педагогічних наук, професор
Дубасенюк Олександра Антонівна,
Житомирський державний педагогічний університет
імені Івана Франка
завідувач кафедри педагогіки
кандидат педагогічних наук, доцент
Підборський Юрій Григорович,
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут
імені Григорія Сковороди МОН України,
завідувач кафедри педагогіки
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м.Київ
Захист відбудеться 23 травня 2002 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 010104 м.Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 010104 м.Київ, вул. Бастіонна, 9. Автореферат розісланий “23” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О.Козлакова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. В ході інтеграційних процесів в освіті протягом останніх двох десятиріч прослідковується характерна тенденція до посилення інноваційності у сфері підготовки нової генерації педагогічних кадрів. Настав час відмовитися від функціональної освіти, яка цілковито перетворює життя людини лише на підготовку до майбутніх соціальних функцій. Сьогодні важливо забезпечити у процесі навчання повноцінний розвиток особистості на шляху утвердження високих моральних цінностей та ідеалів.
Упродовж усього історичного шляху розвитку цивілізації простежується розуміння значущості моралі у становленні особистості. До різних аспектів цієї проблеми зверталися античні мислителі Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт. Питання виховання в підростаючого покоління загальнолюдських моральних цінностей і підготовки вчителя до означеної діяльності відображено у працях видатних учених Г.Гегеля, І.Гербарта, А.Дістервега, Д.Дьюї, К.Кершенштейнера, Я.Коменського, І.Песталоцці, Е.Шпрангера.
Не обійшли увагою зазначену проблему вітчизняні мислителі, починаючи ще з епохи Київської Русі (Іларіон, Святослав, Володимир Мономах), а також відомі просвітителі – педагоги минулого П.Могила, Ф.Прокопович, Г.Сковорода, О.Духнович, К.Ушинський, Х.Алчевська, Б.Грінченко, Г.Ващенко, І.Огієнко, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський та інші.
Вирішенню важливих питань професійної підготовки майбутнього вчителя до морального виховання учнівської молоді сприяють положення сучасних філософів: В.П.Андрущенка, Г.П.Дашутіна, І.А.Зязюна, В.С.Лутая, М.І.Михальченка; психологів: Б.Г.Ананьєва, І.Д.Беха, Л.І.Божович, Л.С.Виготського, І.С.Кона, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, В.О.Моляко, І.Д.Ніколенка, В.А.Семиченко, Т.І. Яценко; педагогів:О.А.Дубасенюк, О.М.Пєхоти, М.Г.Стельмаховича, Г.В.Троцко та інших.
У результаті досліджень науковців О.А.Абдулліної, Н.В.Абашкіної, А.М.Алексюка, Є.П.Бєлозерцева, А.М.Бойко, В.В.Васенка, О.А.Дубасенюк, О.В.Киричука, Н.В.Кузьміної, О.Г.Мороза, Н.Г.Ничкало, А.С.Нісімчука, Л.П.Пуховської, О.М.Семеног, С.О.Сисоєвої, В.О.Сластьоніна та інших учених отримані важливі дані про сутність психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до різних напрямів виховної роботи з учнями.
Значення для людини та суспільства загальнолюдських моральних цінностей, методологічні засади системного підходу до вдосконалення
морального виховання молоді, виховання моральних якостей особистості на основі народної педагогіки, вироблення в учнів і студентів умінь і навичок моральної поведінки, формування гуманних взаємовідносин у різних видах діяльності знайшли своє відображення у працях В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок