Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА

Назва:
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,52 KB
Завантажень:
414
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Шебештян Ярослава Михайлівна

УДК 811.161.2’323.2
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ:
ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук
Чернівці - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі журналістики філологічного факультету Ужгородського національного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Белей Любомир Омелянович,
Ужгородський національний університет,
директор Науково-дослідницького інституту
україністики імені Михайла Мольнара,
професор кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюга Лев Михайлович,
Інститут українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України (м. Львів),
провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук, доцент
Колесник Наталія Степанівна,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
доцент кафедри історії та культури
української мови.
Захист відбудеться „15” травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, V корп., ауд. 230.
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.
Автореферат розіслано „11” квітня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Кульбабська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Літературно-художня ономастика ґрунтується на вивченні худож-ньо-го тексту і має свої специфічні проблеми, завдання, підходи та пріоритети. Пи-тома вага власних найменувань в ономастичному полі тексту доволі сут-тєва, а сам ономастикон є розгалуженою системою, одиниці якої ви-яв-ля-ють тісний зв’язок. Дослідження української літературно-художньої оно-мастики, що помітно активізувалися у середині XX ст., спрямовані як на вивчення структурно-семантичних особливостей онімної лексики, так і на аналіз функціонального навантаження імені як елемента цілісної мов-лен--нєво-образної системи художнього твору. Сучасний стан науки про ху-дож--нє функціонування онімів позначений процесом диференціації, ви-ок-рем-лен-ням нових галузей та особливим інтересом до літературно-ху-дож-ніх ан-тро-понімів, які, хоч і справді є найвагомішою групою пропріальних оди-ниць у художньому тексті, однак не вичерпують усього потенціалу онім-них засобів. Тому-то вивчення літературно-художньої онімії не може об-ме-жуватися лише цим розрядом власних назв. Літературно-художня зоо-ні-мія, наприклад, є також суттєвою ланкою в організації художнього тексту та як спосіб номінації персонажа має значні стилістичні ресурси.
Різні аспекти теорії та функціонування nomina propria як у реальному, так і в літературно-художньому просторі опрацьовували такі науковці, як Л.О. Белей, М.В. Горбаневський, В.М. Калінкін, Ю.О. Карпенко, Л.І. Ко-локолова, С.А. Красножен, Г.П. Лукаш, М.Р. Мельник, Т.В. Немировська, Є.С. Отін, І.Д. Сухомлин, І.В. Черновалюк, П.П. Чучка та ін. Значний до-ро-бок українських та загалом слов’янських ономастів (у тому числі М. Кнап-пової, Е. Крошлакової, М. Майтана, Р. Мрузека, Р. Шрамека), що так чи інак-ше стосується інтерпретації власних найменувань у художньому тек-с-ті, не тільки засвідчує тенденцію інтенсивного заповнення „білих плям”, а й де-мон-струє недостатність, прогалини у вивченні літературно-худож-ньо-го зо-о-ні-мікону як суттєвої складової ономастичного простору. За майже ціл-ко-ви-тої відсутності фундаментальних досліджень української літе-ра-тур-но-ху-дож-ньої зоонімії концептуального значення для її аналізу на-бу-ва-ють ґрун-тов-ні розвідки Л.О. Белея (з’ясував зміст та обсяг термінів і по-нять літера-тур-но-художньої антропоніміки, запропонував оригінальну кла-сифікацію лі-те-ратурно-художніх антропонімів) та М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок