Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК

Назва:
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,66 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Титарчук Ірина Миколаївна
УДК 336.14:338.432
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Молдаван Любов Василівна,
Державна установа “Інститут економіки і прогнозування
НАН України”, головний науковий співробітник відділу
форм і методів господарювання в агропродовольчому
комплексі
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Калінчик Микола Володимирович,
Інститут землеробства УААН,
завідувач відділу економіки
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Фурса Анатолій Васильович,
Інститут цукрових буряків УААН,
старший науковий співробітник
Провідна установа - Державний агроекологічний університет
Міністерства аграрної політики України,
кафедра зовнішньо-економічної діяльності підприємств,
м.Житомир
 
Захист відбудеться “_15_” червня 2006р. о 14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к.41
Автореферат розісланий “12 ” травня 2006р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З розвитком міжнародних глобалізаційних процесів і відкритістю ринків розуміння ролі дійового механізму державної підтримки сільського господарства як фактору стабілізації умов відтворення в галузі набуває дедалі більшої важливості для владних структур, які формують державну політику.
Найближче приєднання України до СОТ та інших міжнародних економічних структур і виникнення у цьому зв’язку проблемних аспектів щодо конкуренто-спроможності сільського господарства та суміжних з ним галузей АПК обумовлює необхідність розроблення нової стратегії формування ефективного механізму державної підтримки, спрямованого на поліпшення умов відтворення виробництва та робочої сили в аграрному секторі економіки України, що є важливим народно-господарським завданням.
Наукові дослідження щодо проблем ефективного розвитку сільського господарства та форм державної підтримки висвітлені в працях провідних вчених-класиків: С.Л.Брю, Дж. М. Кейнса, К.Р.Макконела, П.Самуельсона, А.Сміта, М.Трейсі, у працях російських вчених, зокрема І.І.Кузьміна, А.С.Міндріна, Ю.С.Сокурова, О.Г.Строкової, Б.А.Чернякова, в роботах відомих українських вчених, що досліджують місце та роль держави в забезпеченні сільського господарства, таких як М.П.Вітковський, В.П.Галушко, М.Я.Дем’яненко, М.М.Ільчук, М.В.Калінчик, О.М.Карасик, С.М.Кваша, І.В.Кобута, П.А.Лайко, Ю.Я.Лузан, І.І.Лукінов, В.М.Малес, М.Й.Малік, О.М.Могильний, Л.В.Молдаван, Д.С.Олійник, Б.Й.Пасхавер, І.В.Прокопа, А.В.Фурса, О.М.Шпичак, М.Д.Янків та ін. Проте, залишаються недостатньо висвітленими і потребують поглибленого опрацювання теоретичних і методологічних аспектів проблеми спрямування важелів механізму державної підтримки щодо підвищення конкурентоспроможності сільського господарства та сільського розвитку в умовах глобалізації економічних відносин і трансформаційних перетворень в агропромисловому комплексі.
Важливість і необхідність підвищення ефективності державної підтримки сільського господарства в нових умовах функціонування економіки АПК обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження, логіку побудови та зміст дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт Національного аграрного університету і пов’язана з темою “Вивчення конкурентоспроможності продукції тваринництва України на світових ринках” (номер державної реєстрації 0105U004858).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок