Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,90 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г. С. КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
УДК 371. 13
МАКАРЕНКО СТЕФАНІЯ СТЕФАНІВНА
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ
РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Заброцький Михайло Михайлович,
Житомирський інститут післядипломної
педагогічної освіти,
кафедра психології і педагогіки, завідувач
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, старший
науковий співробітник
Швалб Юрій Михайлович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка
АПН України, лабораторія екологічної
психології, завідувач
кандидат психологічних наук, доцент
Соловієнко Валентин Олександрович,
Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова, кафедра психології та
педагогіки, доцент
Провідна установа – Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
Міністерства освіти і науки України, кафедра загальної і
експериментальної психології, м. Івано-Франківськ
Захист відбудеться “26” “лютого” 2001 р. об _11____
годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01.
в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України за
адресою: 01033, Київ-33, вул. Паньківська, 2
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту
психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Автореферат розіслано 23 січня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Вирішення нових завдань, поставлених перед системою освіти України процесами державотворення, кардинальними змінами у суспільно-політичному та економічному житті суспільства, залежить від послідовної демократизації та гуманізації взаємин усіх учасників педагогічного процесу, що, у свою чергу, вимагає розвитку комунікативної компетентності педагогів. У зв’язку зі сказаним проблема дослідження психологічних умов, від яких залежить рівень комунікативної компетентності учителя, що відповідає вимогам, які ставляться сьогодні перед освітою, набуває особливої актуальності.
В останні роки з’явилося багато робіт, у яких досліджуються проблеми спілкування взагалі, та професійно-педагогічного зокрема. Так, аналізу методологічних проблем спілкування присвячені роботи К.О. Альбуханової-Славської, О.О. Бодальова, Л.П. Буєвої, М.С. Кагана, О.М. Леонтьєва, О.О. Леонтьєва, Б.Ф.Ломова та ряду інших авторів. Спілкування при цьому розглядалося як умова й фактор людської діяльності (О.М. Леонтьєв), як особливий вид діяльності (О.О. Леонтьєв), як одна з найбільш важливих сторін способу життя людини, порівнянна за своїм значенням із самою діяльністю (Б.Ф.Ломов).
Психологічні аспекти спілкування досліджуються О.О. Бодальовим, А.Б. Добровичем, Ю.М. Ємельяновим, М.Н. Корнєвим, О.В. Киричуком, О.О. Леонтьєвим, Б.Ф. Ломовим, Л.А. Петровською, А.У. Харашем та іншими. У працях Г.О. Балла, М.Й. Боришевського, С.Л. Братченка, В.М. Галузяка, М.М. Заброцького, В.О. Кан-Каліка, Я.Л. Коломинського, С.Д. Максименка, С.О. Мусатова, Л.Е. Орбан, Т.М. Титаренко, С.О. Рябченко, В.О. Соловієнка, Н.В. Чепелєвої, Ю.М. Швалба, Т.С. Яценко розкриваються різні сторони професійно-педагогічного спілкування.
У той же час цілий ряд аспектів проблеми залишається недостатньо вивченими, зокрема, у ряді робіт декларується перспективність аналізу педагогічного спілкування як відносно “суверенної” сторони життя учителів та учнів, однак спеціальних досліджень у цьому напрямку явно мало.
Значущість і недостатня розробленість теоретичних та прикладних аспектів проблеми обумовили вибір теми даного дослідження: “Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності учителя”.
Об’єкт дослідження – професійно-педагогічне спілкування вчителів з учнями.
Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності вчителя.
Мета дослідження полягала у вивченні психологічних умов, що визначають рівень комунікативної компетентності учителя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок