Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ)

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ)

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,85 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
УДК 321.01:342.2
НГУЕН Ван Зунг
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК
ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ
(УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ)
Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ — 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі соціально-гуманітарної освіти Центрального інституту підвищення кваліфікації працівників освіти Академії педагогічних наук України та в Українській Академії політичних наук
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович,
Інститут вищої освіти АПН України, директор
Офіційні опоненти:
доктор політичних наук, професор
БАБКІНА Ольга Володимирівна,
Міжрегіональна академія управління персоналом,
директор Інституту соціальних та правових наук
кандидат політичних наук
КОНОНЕНКО Наталія Вікторівна,
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень
НАН України, молодший науковий співробітник відділу
теоретичних та прикладних проблем політології
Провідна установа:
Київський Національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра політології
Захист відбудеться " 31 " березня 2000 р. о 15-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Автореферат розісланий " 29 " лютого 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор політичних наук В.П. ГОРБАТЕНКО
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучаснi посттоталiтарнi держави, зокрема і Україна, переживають перiод загострення соцiальних суперечностей, що виявляють себе у виглядi ряду конфлiктiв: страйкiв, мiжнацiональних зiткнень, мiжрегiональних і мiждержавних конфронтацiй. Наслiдком стають: людськi жертви, економiчна криза, полiтична нестабiльнiсть, моральнi збитки. Конфлiктне протiкання процесiв у нових країнах, що утворилися на територiї могутнього тоталiтарного СРСР, у першу чергу України, Росiї та Бiлорусi, загрожують iснуванню не лише соцiумiв, що їх породили, але й цивiлiзацiї планети Земля. У зв'язку з цим, аналiз і теоретичне обгрунтування процесів, що вiд-буваються у посттоталiтарних суспiльствах та пов’язаних з ними проблем, має важливе значення для сьогодення.
До комплексу актуальних проблем сучасної полiтологiї насамперед вiдносяться суспiльно-полiтичнi процеси, що вiдбуваються в умовах трансформацiї тоталiтарної державної системи, оскiльки такi процеси сьогоднi охоплюють значну частину людства. Означенi процеси безпосередньо пов'язанi зi встановленням нових свiдомо визначених взаємовiдносин мiж гiлками влади в пострадянських державах Росiї, Українi та Бiлорусi.
Проблеми, що розглядаються в дисертацiї, безпосередньо пов'язанi з реалiзацiєю положень Конституцiї України щодо її орiєнтацiї на формування демократичної, соцiальної, правової держави, а також з теоретичними і практично-політичними проблемами, що постали у зв'язку з iсторичними змiнами в соцiально-полiтичному розвитку сучасного В'єтнаму.
Ступінь наукової розробки проблеми. Науково-теоретичні дослідження, що були проведенi у межах наукового товариства вчених колишнього соцiалiстичного табору, якi мають емпiричний досвiд безпосереднього iснування в тоталiтарному і посттоталiтарному суспiльствi, засвiдчують наявнiсть дослiджень проблеми становлення нових взаємовiдношень мiж гiлками влади в посттоталiтарному суспiльствi.
Аналіз зазначеного наукового потенціалу, поряд з вивченням західних джерел, засвідчує, що значний iнтерес до проблем соцiальних змiн у посттоталiтарних суспiльствах виявили захiдноєвропейськi та пiвнiчно-американськi фiлософи, полiтологи, соцiологи: Дж.Бернард, Дж.Бертон, К.Боудiнг, I.Галтунг, Р.Дарендорф, К.Дойч, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок