Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Математичне пізнання в естетичному аспекті.

Математичне пізнання в естетичному аспекті.

Назва:
Математичне пізнання в естетичному аспекті.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський унiверситет iмені Тараса Шевченка
Проскура Наталiя Олександрiвна
УДК 165 : 51
Математичне пізнання в естетичному аспекті.
09.00.09. - фiлософiя науки.
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового
ступеня кандидата фiлософських наук.
Київ-1998


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник - доктор фiлософських наук, професор
Соловей Леонiд Антонович,
Українська Академія зовнішньої торгівлі,
професор кафедри гуманітарної підготовки.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Попович Мирослав Володимирович, завідувач відділу інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, член-кореспондент НАН України;
кандидат філософських наук Арутюнов В’ячеслав Хуршудович, доцент кафедри філософії Київського Національного Економічного Університету.
Провідна установа - Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться "30" листопада 1998 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 01.01.37 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Київському університеті імені Тараса Шевченка, за адресою:
252017, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 328.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий "___" жовтня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _______________ П.І.Скрипка


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Проблема взаємодiї математики та естетики є однiєю з малодослiджених проблем у сучасній фiлософiї математики. Майже вiдсутнi спецiальнi монографiчнi та дисертацiйнi дослiдження, якi би були спрямованi на вивчення естетичних питань математичної творчостi. Основна iдея даного дослiдження може бути висловлена наступною тезою: звернення до iдеї прекрасного, - яке характеризує як предмет та об’єкт математичної науки, так і суб’єкт наукової діяльності, тобто особистість науковця, - сприятиме подоланню односторонностi позитивiстсько-сцiєнтистської методологiчної орiєнтацiї у сферi математичної науки.Найвагоміші результати в історії філософії та історії науки, які заторкували вказану проблему, на нашу думку, представлені в працях видатних вчених:- в античностi - здобутками Пiфагорiйської школи ("числова гармонiя", "теорiя пропорцiй", "музика сфер"); Академiї Платона (дiалектика числа у взаємодiї "ейдосів" та "речей"); класичного Арiстотелiзму (сутнiснi ознаки прекрасного у математицi); "Начала" Евклiда (краса аксіоматичного принципу систематизації знань у геометрії); Архімеда, Діофанта, Паппа (краса математичних рiвнянь, доведень за допомогою математичного руху та методу вичерпування); - в перiод Копернiканської революцiї - Т.Браге, Г.Галiлея, Д.Бруно, I.Кеплера, М.Копернiка (виявлення «першоформ гармонiйних спiввiдношень», що призвели до встановлення математичних законiв «небесної механiки», математичного вiдкриття та випередження експерименту, краси сиолiчних математичних форм, що складають мову експериментальної науки та самої природи);
- в науцi ХVII-ХIХ ст. - Н.Абеля, Ф.Вiєта, Е.Галуа, Дж.Кардано (принцип краси та зручностi алгебраїчних символiчних структур в теорiї груп); Ф.Бекона, Р.Декарта, Г.Ф.Лейбнiца, I.Ньютона, Б.Паскаля, (краса та єднiсть математичних принципiв пiзнання, унiверсальнiсть методу, взаємозв’язок принципiв істини-краси-простоти);
- в естетичних концепцiях Г.Гегеля, I.Канта, П.Флоренського;
- в науцi ХIХ-ХХст. - Я.Больяйа, К.Гауса, Ф.Клейна, М.Лобачевського, Б.Рiмана (краса, істинність та несуперечливiсть «уявних геометрiй»); Ж.Адамара, Ж.Бiркгофа, Г.Вейля, В.Гейзенберга, Д.Гiльберта, А.Пуанкаре, (краса та ефективнiсть принципу симетрiї, спiввiдношення iнтуїцiї, iстини та краси в математичний творчостi);
- в класичнiй фiлософiї науки та в сучасних течiях зарубiжної фiлософiї - Е.Гуссерля, В.Дiльтея, Е.Кассірера, В.Куайна, Т.Куна, I.Лакатоса, А.Уайтхеда;
- в досвiдi викладання естетичних проблем математики в провiдних сучасних унiверситетах та коледжах свiту - П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Математичне пізнання в естетичному аспекті.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок