Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Назва:
ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
43
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Шпак Вячеслав Станіславович
УДК: 611-018:612.112.93:611.637
ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ
ОНТОГЕНЕЗІ
14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кримському державному медичному університеті
ім. С.І.Георгієвського МОЗ України
Науковий керівник: | доктор медичних наук, професор
Троценко Борис Вікторович
Кримський державний медичний університет
ім. С.І.Георгієвського
кафедра гістології, цитології та ембріології,
професор кафедри.
Офіційні опоненти:
Доктор медичних наук, професор Гордієнко Вадим Максимович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра цитології, гістології і біології розвитку, професор кафедри.
Доктор медичних наук, професор Барсуков Микола Петрович, Кримський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра гістології та радіобіології, завідувач кафедри.
 
Провідна установа: Донецький державний медичний університет, кафедра гістології, цитології та ембріології МОЗ України, м.Донецьк.
Захист дисертації відбудеться ”_7_” 02. 2002 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (03057, Київ, пр. Перемоги 34).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (03057, Київ, вул. Зоологічна, 3).
Автореферат розіслано ”_3_” ___02.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Д 26.003.06 О.М. Грабовой
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Питанню розвитку передмiхурової залози присвячено численнi дослiдження (Н.Н. Козуб, 1971; В.І.Мiзiн, 1979, 1982; Б.В.Троценко, В.I.Мiзiн, 1973, 1984; Б.В.Троценко та спiвавт., 1984; Б.В.Троценко, 1988, 1991; О.Lowsley, 1930; V.Delmas et. al., 1990; M.Dange-Jeffroy, 1990; M.Dange-Jeffroy et. al., 1990; G.Aumuller, 1991; G.Cunha, 1995). Проте, до цього часу функцiональна морфологiя простати в пренатальному онтогенезi вивчена недостатньо i є дуже важливою проблемою. У зв'язку з розвитком плоду i початком його функцiонування тканинний склад органу знаходиться в постiйнiй морфофункцiональнiй перебудовi. Вивчення гiстогенезу та органогенезу простати і встановлення взаємодiй мiж секреторним епiтелiєм, що диференціюється, мiкроциркуляторним руслом i базофiльними гранулоцитами є одним iз найважливiших питань гiстологiї та практичної медицини. Порушення цих взаємовiдносин викликає змiну гомеостазу мiкрорегiонiв, модифiкацію функцiї цiлiсного органу в вiковому аспектi, що призводить до морфофункцiональних перетворень i порушення його роботи та до виникнення рiзноманiтних захворювань.
Недостатнiсть знань про морфофункцiональнi змiни в пренатальному онтогенезi передмiхурової залози перешкоджає вивченню природжених варiантiв аномалiй, вад розвитку, вiкових характеристик цього органу. Виявлення закономiрностей морфогенезу тканин передмiхурової залози дозволить проводити профiлактичнi медичнi заходи, що запобiгають необоротним наслiдкам ембрiопатiй в сучасних умовах впливу несприятливих чинникiв на внутрiшньоутробний розвиток плоду. Впровадження анте- i перинатальної профiлактики природжених варiантiв аномалій i вад розвитку внутрiшнiх органiв вимагає сучасних i адекватних методів дослiдження їх гiстогенезу (В.Н.Круцяк та спiвавт., 1992). Проблему росту та диференцiювання тканин органу вивчено далеко не повнiстю i не в усiх аспектах. Зокрема, не вивчено роль тканинних базофiлiв як регуляторiв гомеостазу, не дослiджено динамiку диференцiювання судин мiкроциркуляторного русла i процеси становлення функцiї секреторного епiтелiю на рiзних етапах ембрiонального розвитку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано за спеціальністю 14.03.09. – гістологія, цитологія, ембріологія на кафедрі гістології, цитології та ембріології Кримського державного медичного університету ім С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок