Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,16 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Марван Алі Саламех Аль-Салаймех
УДК 339.1+339.138
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.06.01 — економіка, організація
та управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків, 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник — кандидат економічних наук
Афанасьєв Анатолій Олександрович,
Харківський державний економічний університет,
професор кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук
Курочкін Кирило Сергійович,
науковий співробітник УКРНІІГАЗ, м. Харків
Провідна установа — Національний технічний університет "ХПІ", кафедра економіки і маркетингу,
Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться 5 грудня 2002 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського дер-жавного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 5 листопада 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Перехід до ринкової економіки потребує перегляду системи органі-за-ції та управляння підприємством, перенесення центру тяжіння в сферу задоволення запитів споживача при високій ефек--тивності виробництва і реалізації продукції. Реалізація това-рів та послуг на ринках усклад-нюється в зв’язку з тим, що все більше факторів впливає на виробництво та збут продукції: посилення конкуренції, розвиток техніки, складність в отриманні сировини, робочої сили, необхідність вдосконалення держав-ного законодавства, зміна потреб споживачів товарів та послуг.
У ринковій економіці для забезпечення найбільш повною інфор-ма-ці-єю про стан ринку, про конкурентів як внутрішніх, так і зовнішніх тощо під-приємства повинні постійно використовувати методи і форми маркетингу.
Актуальність теми дослідження. Маркетинг — наука, що постійно розвивається. Багато вчених і практиків працюють над вдосконаленням методології та методики маркетингових дослі-джень. Серед вітчизняних і закордонних учених, що внесли істот-ний внесок у розвиток маркетингу, варто виділити дослідження В. Гера-симчука, А. Гольдова, В. Демидова, П. Зав’ялова, Б. Зуб-чи-ка, Т. Ко-вальчука, Ф. Котлера, Ф. Новікова, В. Шин-ка-ренка, В. Гриньо-вої, І. Се-меняк, П. Перерви, С. Ілляшенка, Дж. Еванса та ін. Подаль-ший розвиток маркетингу пов’язаний з вдосконален-ням окре-мих його елементів, теоретичних та методологічних поло-жень для підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємствах Украї-ни. Перш за все, необхідно узагальнювати та вивчати тенденції роз-вит-ку теорії і практики маркетингу як в Україні, так і за кордоном. Потре-бують оптимізації позиціювання і сегментації ринку; більшої уваги заслу-го-вують науково-прикладні питання кон’юнктури ринку; як завжди, актуальним завданням є планування маркетингової діяльності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-тацію виконано в межах держбюджетних науково-дослідних робіт Харківського державного економічного універ-ситету за темами "Управ-лін-ня розвитком підприємств у ринковій економіці" (2000 р., номер держав-ної реєстрації 0101U001965) та "Розвиток фінансових відносин у ринковій економіці" (1999 –  рр.). Тема дисертації виконана в рамках комп-лекс-ної тематики кафед-ри фінансів Харківського державного економіч-ного університету з проблем удосконалення фінансових відносин у ринковій еко-номіці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: КОН’ЮНКТУРА РИНКУ І МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок