Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,82 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
пРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Гандзілевська Галина Борисівна
УДК 159.922.7+37.015.3+7
ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті „Острозька академія”, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор
Пасічник Ігор Демидович,
Національний університет
„Острозька академія”,
ректор, професор кафедри
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Павелків Роман Володимирович,
Рівненський державний гуманітарний
університет, завідувач кафедри вікової та
педагогічної психології, директор Інституту
психології і педагогіки;
кандидат психологічних наук,
Боднар Марія Богданівна,
Кременецький обласний
гуманітарно-педагогічний інститут
імені Тараса Шевченка,
проректор з навчальної роботи.
Захист відбудеться “12” лютого 2008 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.04 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м.Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м.Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 79.
Автореферат розіслано “10” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М. Д. Белей


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні нововведення в системі освіти України та розвиток психологічної науки підсилюють актуальність питань самореалізації особистості в її творчій діяльності. Як свідчить аналіз теоретичних положень та практичний досвід, розв’язання даної проблеми стосується насамперед підліткового та старшого шкільного віку. Однак молодший шкільний вік є фундаментальним етапом становлення особистості дитини, оскільки в цей період самореалізація набуває актуальності у зв’язку зі зміною соціального середовища, адаптацією до учнівського колективу. Проте потреби в навчальних успіхах та спілкуванні, що є базовими для цього віку, не завжди задовільняються в навчальній діяльності, що, у свою чергу, спричиняє спад мотивації до провідної діяльності та створює значні труднощі для повноцінного розвитку дитини. Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного креативного становлення (І.Бех, Л.Божович, Л.Виготський, О.Леонтьєв, С.Максименко та ін.) і характеризується сенситивністю до творчої діяльності (Я.Коменський, В.Сухомлинський та ін.) та оптимальним для особистісної самореалізації новоутворенням – рефлексією.
Для осмислення даної проблеми велике значення мають праці відомих психологів: К.Абульханової-Славської, Л.Виготського, З.Карпенко, Г.Костюка, О.Леонтьєва, С.Максименка, В.Москальця, І.Пасічника, Р.Павелківа, А.Петровського, С.Рубінштейна, М.Савчина та ін., гуманістичні концепції Ш.Амонашвілі, К.Домбровського, А.Маслоу, М.Монтессорі, А.Мудрика, Г.Олпорта, К.Роджерса та ін. Завдяки доробку цих науковців вдалося суттєво поліпшити методологічну базу дослідження психології особистості та її духовного зростання, виділити принцип саморозвитку особистості через стимулювання її активності, незалежності, прагнення до самовираження та самореалізації.
У дослідженнях особистісної самореалізації останніх років (О.Баришевої, Т.Більгільдєєвої, В.Зарицької, Н.Корчакової, Л.Левченко) зазначається, що вагомою детермінантою розвитку особистості є колектив, спілкування та її участь у різних видах творчої діяльності. При цьому творчим особистостям притаманна внутрішня самомотивація.
В зазначеному аспекті особлива увага надається мистецтву як способу самопізнання, самовідкриття та самопрезентації особистості. Проте аналіз наукової літератури свідчить про обмежену кількість досліджень саме з цієї проблеми. Крім того, мало досліджувалися засоби стимулювання самомотивації особистості, динаміка самореалізації молодших школярів, роль самоактуалізації, самовизначення та самопрезентації особистості для самореалізації молодшого школяра.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок