Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Назва:
ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,43 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БАБЧЕНКО Надія Володимирівна
УДК 811.133.1:81’35+’342+’373
ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.05 - романські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ -2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
КРЮЧКОВ Георгій Георгійович,
завідувач кафедри французької філології
Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
КАГАНОВСЬКА Олена Марківна,
завідувач кафедри французької філології
Київського національного лінгвістичного університету МОН України
кандидат філологічних наук, доцент
ЖАЛАЙ Василь Якович,
директор Центру
наукових досліджень
та викладання іноземних мов
НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 26 жовтня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ім. М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10.
Автореферат розіслано 21 вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради к.філол.н. Клименко Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасному романському мовознавстві графіка та орфографія розглядаються останнім часом як системні явища, що функціонують як у взаємодії з усною формою мови, так і самостійно, розвиваючись за власними законами. За теоретичну основу було взято праці вітчизняних та зарубіжних мовознавців Т.О.Амірової, Г.Вальтер, В.Г.Гака, Н.Каташ, Г.Г.Крючкова, а також дослідження останніх років – М.Арріве, Т.М.Гейко, К.Грюаза, І.О.Гунчик, Ж.Дюбуа, Л.Ю.Єрмоленко, Ф.Коулмаса, О.А.Лабенко, В.М.Мазниченко, А.В.Новікової, Н.В.Олійник, Т.Г.Омельченко, Л.В.Сидельникової, І.В.Ситдикової, О.Д.Федченко та багатьох інших. Значна кількість наукових робіт з даної тематики, що з’явилися за останні роки, не вичерпують можливостей дослідження сучасної французької орфографії. Вибір нашої теми зумовлений браком досліджень з орфографії спеціальної лексики сучасної французької мови, а також розвитком технічних можливостей графічної передачі інформації.
Актуальність теми зумовлена зростанням дослідницького інтересу до орфографії, викликаним появою нових підходів до її вивчення, а саме з позицій орфографіки. Відсутність у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці комплексного аналізу причин і результатів якісних та кількісних змін у складі орфографії економічних і політичних текстів на матеріалі сучасної французької мови також обумовлює актуальність дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах наукової теми кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Графеміка та орфографіка сучасної французької мови”, що є складовою теми Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Розвиток і взаємодія мов і літератур в умовах глобалізації” (№ 06 БФ 044-01).
Метою дослідження є встановлення графічного інвентаря фонографічних і графематичних засобів французької орфографії, які вживаються для фіксації на письмі економічної та політичної лексики. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
узагальнення наявних дефініцій поняття „письмо” та визначення місця орфографії політичної та економічної лексики у французькій писемній мові;
виявлення графічних засобів, що складають систему літерних та нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови, класифікування досліджуваних одиниць, упорядкування графічного інвентаря нелітерних знаків;
описання функціональних характеристик літерних і нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови, виділення їх основних функцій;
4) дослідження прагматичної функції літерних і нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови;
5) охарактеризування впливу інших мов на орфографію політичної та економічної лексики французької мови;
6) окреслення актуальних орфографічних категорій та засобів графічної передачі змісту в сучасній французькій мові на матеріалі текстів сучасної французької преси політичного та економічного спрямування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок